Panevėžiu nereiktų per daug liūdėti…

Bedarbis susiranda darbą greitkelių kompanijoje – jam duodami dažai, teptukas ir liepiama perdažyti kelio ribos liniją. Pirmą dieną vyrukas nudažo kilometro ilgio ruožą, antrą dieną – tik 500 metrų, trečią – vos 100 metrų ruožą. – Kas atsitiko? Juk jūs taip gerai pradėjote darbą? – klausia direktorius. – Matote, kuo daugiau aš nudažau, tuo toliau […]

Skaitykite toliau

Geriausias moters pasiaiškinimas…

  Vyksta kariniai manevrai. Tiltas per upę yra sąlyginai susprogdintas, ant tilto stovintis kareivukas nieko nepraleidžia. Pagyvenusi ponia beviltiškai bando su juo ginčytis, bet, nieko nepešusi, prieina prie atokiau stovinčio puskarininkio: – Paklausykite, šitas beprotis ant tilto tvirtina, kad tiltas yra susprogdintas, nors iš tikrųjų tiltas visiškai sveikas! – Ponia, niekuo negaliu jums padėti, aš […]

Skaitykite toliau