Kai mergina netikėtai sugalvoja vesti..

Dienos anekdotas:

Kas kokio amžiaus moteriai būdinga:
8 metų – paguldai ir seki pasaką.
18 metų – seki pasakas, kad paguldytum.
28 metų – gulasi ir be pasakų.
38 metų – ji seka tau pasakas, kad atsigultum prie jos.
48 metų – seki jai pasakas, kad tik nereikėtų gultis su ja.
58 metų – visas dienas nesikeli iš patalo, kad tik nereikėtų klausytis jos pasakų.

Va taip jau ir būna su tomis senmergėmis… Netekėsiu, netėksiu ir pyst tik tai 😀

 

10-01
Dienos anekdotas:
Mieloji mano, vienintele, švelnioji, saldžioji, geroji, karštoji, lieknoji, geroji, geidžiamoji, mylimoji, artimoji, nepakartojamoji, nepralenktoji!
Vaikeli, šakelė, kregždute, žuvyte, žvirbliuk, katyte, letenėle, paukščiuk mano, balandėle, gulbyte, poniute! Aušrele, žvaigždute, avele, saulute, gėlele, varpeli, upeli, rasele, pūkeli, nuostabioji, idealioji, groži mano, lėlyte, mažute, brangenybe, svajone mano, likime mano, džiaugsmeli, viltie, cariene, dievybe!..
Dvasios deimante, akių šviesa, širdies perle! Na, Būk tu žmogus, na, duok pinigų alui!….

Labai žiaurus mamos pokštas dukrai..

07-02

Studentas kaime priverstas ieškotis nakvynės. Ateina pas ūkininką ir prašo priglausti. Ūkininkas:
– Matai, mes ankštai gyvenam, gali pernakvoti pas mano dukrą vienoj lovoj, arba tvarte kur įsitaisyti.
Studentas galvoja: „nu tai turbūt ir duktė pas tą ūkininką, kad su svetimu į lovą guldo, gal raupsuota kokia, ne ne brrrr…“ Ir nusprendžia nakvoti tvarte. Ryte studentas prausiasi prie šulinio, prie jo prieina labai graži mergina ir atneša rankšluostį. Studentas nustebęs klausia:
– Kas tu tokia, gražuole?
Mergina:
– Aš ūkininko duktė, o kas tu?
Studentas:
– O aš asilas va iš to tvarto.

Kai galvoji, jog tavo mama nemoka prikolinti..

05-06

Kartą Bilo Geitso paklausė, kuri operacinė sistema, sukurta žmogaus, yra pati geriausia pasaulyje. Jis atsakė:
– UNIX.
– Kaip gi čia taip? O “Windows”?
Bilas nusišypsojo ir tarė:
– “Windows” sukūrė Dievas.

 

– Senele, senele, kodėl tokios didelės tavo akys?
– Kad tave geriau matyčiau…
– O kodėl tokios didelės tavo ausys?
– Kad tave geriau girdėčiau…
– O kodėl tokia didelė tavo nosis?
– Baik, anūkėli, mes gi drambliai…

Sūnaus bajeriukai mamai..

Kaimas. Saulė leidžiasi taip lėtai. Ant prieklėčio sėdi trys diedukai.
– Įdomu, įdomu, kuo gi bus mūsų anūkėliai?
Vienas sako:
– Maniškis toli eis, toli eis. Žinok, tik grįžta iš mokyklos, už švirkšto ir sau į veną. Į daktarus taiko, miestan važiuos.
Kitas sako:
– Mano ne, maniškį prie žemės traukia. Tik žemė įšyla, jisai ir sodina, ir sodina. Tai kanapes, tai aguonas. Bus agronomas. Filosofuoja, daug mąsto, šneka įdomiai.
Trečias sako:
– Maniškis tai ant vairuotojo traukia, ant vairuotojo.
Antras senukas suraukęs antakius:
– Kaip tai? Baik, Petrai, meluot. Juk taviškis, sakė, mašinų nemėgsta.
Trečiasis senukas Petras:
– Taip tik sako, o iš tikrųjų, parbėga iš mokyklos, į garažą, skudurą į benziną, prie veido ir … “važiuojam”. Girdėjau gi anakart kaip su taviškiu, gi, šnekejosi.

Tėtuko bajeriai..

12-04

Studentas parvažiuoja į kaimą pas tėvus. Vakare, užsimanęs užkąsti, atsidaro šaldytuvą ir mato priklijuotą merginos nuotrauką iš „Play Boy“ žurnalo. Klausia motinos:
– Kam čia tą nuotrauką priklijavai?
– Na, tiesiog nutariau suliesėti. Atsidarau šaldytuvą, pažiūriu į nuotrauką, pagalvoju, kad norėčiau taip atrodyti ir noras valgyti praeina.
– Ir tikrai padeda?
– Na, kaip čia pasakius… Aš vat šį mėnesį penkis kilogramus numečiau… Bet tėvas… jis jau dešimtį priaugo…

 

Jonas giriasi bendradarbiui:
– Žinai, šiandien pirmą kartą gyvenime mane prižadino žadintuvas.
– Eik eik, negali būti, kaip?- stebisi tas.
– Žmona į galvą paleido…