Blondinės ir gitara..

03-02

“Seneli Šalti, kuo tu su Snieguole užsiimi likusias 364 dienas? Kur tu
gyveni? Ar Šiaurės Poliuje? Ar darai vaikams žaisliukus? Geriausi
linkėjimai – Vytukas.”

Senelio Šalčio atsakymas:
“Brangus Vytuk, visi žaislai gaminami Kinijoje. O aš su Snieguole gyvenu
Kėdainiuose, kur turiu vieno kambario butą. Mes tenai su Snieguole didžiąją
dalį laiko filmuojame pornografinius filmus. Laisvu nuo darbo metu aš geriu
vietinėje užeigoje degtinę, kartais dalyvauju muštynėse. Nepyk, bet tu pats
norėjai sužinoti tiesą, Vytuk.”

 

Jaunas Kunigas bijojo pirma karta sakyti pamoksla tai užėjo pas seną kunigą paklaust patarimo. Senasis ir sako jam:
– Išgerk 100g ir viskas bus geraj
Po mišių jaunėlis klausia senojo ar viską gerai atliko.
Senasis ir pradeda:
1 – sakiau išgerti 100g, o ne pusė litro!
2 – Į bažnycią einama, o ne šliaužiama!
3 – Sutanos į kelnias niekas nesikiša !
4 – Po maldos reikia sakyti AMEN, o ne CHANA!
5 – Apaštalų buvo 12, o ne KAIP PRISIŠIKTA!
6 – Kristus nemirė per Leningrado mūšį!
7 – Po mišių reikia sakyti: Eikite su Dievu… O kur tu juos pasiuntei??!