Brokuota prekė..

Nusprendė indėnų vadas, kad laikas ir indėnam turėti branduolinį ginklą. Sukvietė visus, ir sako kalbą:
– Ar mes, indėnai, dydvyrių nacija?
Visi: – TAAAIP!
– Ar mes verti būti geriausi?
– TAAAIP !!!
– Tada įsakau!!! – reikia pastatyti raketą su branduoliniu užtaisu.
Pasakyta – padaryta. Rado indėnai savo miške didžiausią baobabą, nukirto, išfrezavo vidų, padarė paraką, užpildė baobabą, ir pastatė vertikaliai. Indėnų vadas apžiūrėjo, ir liko patenkintas. Užlipo ant akmens ir sako
– Indėnai! Atėjo laikas visam pasauliui parodyti indėnų galią. Šią raketą mes paleisim į Afriką. Taikynis – Titikaka!
Na, indėnai uždegė virvę, stovi žiūri. Ugnis nubėgo iki parako, ir kaaaip duos. Indėnų vadas atgavo sąmonę, žiūri aplinkui – krūva lavonų, baobabo nėra, dūmai. Atsikėlė vadas, pagalvojo ir sako:
– Nieko sau! Afigenai! Įsivaizduoju kas Titikakoj darosi.