Rastos sūnaus cigaretės..

Ola. Joje lokių šeimynėlė: mama namų ruoša užsiėmusi, tėvas skaito laikraštį, o sūnus taip bėgioja, pinasi po kojomis… Staiga lokiukas pribėga prie tėvo ir prašo: –Tėti, parodyk man lėlių teatrą… –Atstok. Ar ne matai: laikraštį skaitau. –Na, tėti, prašau… Lokys nusviedžia laikraštį, iš olos kampo atsineša dvi žmonių kaukoles ir, kaitaliodamas balsus, ima kalbėti: –Petrovičiau, […]

Skaitykite toliau

Mamos taip lengvai neapgausi…

Atvažiavo čiukčia į Maskvą. Žino tik vieną rusišką frazę – „Kak dela? „. Važinėja autobusu, Žvalgosi. Įlipa kontrolė. Sako čiukčiai: – Duokit savo talonėlį. Čiukčia: – Kak dela? Kontrolė pabando dar kažką šnekėtis, o čiukčia vis tą patį… Nu, išlaipino, tiksliau, išspyrė lauk vargšelį čiukčią, ir nuvažiavo. Įlipo čiukčia į kitą autobusą, toliau važinėjasi… Ir […]

Skaitykite toliau