Kai mergina prašo pasiimti..

19-07

Vyresnis žmogelis ateina į aukštos kokybės parduotuvę, prieina prie labai jaunos ir gražios pardavėjos ir sako:
– Laba diena, norėčiau savo žmonai kalėdų proga nupirkti pirštines, bet neatsimenu jos dydžio.
– Jokių problemų – atsako pardavėja – Prašom palyginti mano ranka su jos.
Tuo metu jinai paduoda vyrui savo plaštaką. Jisai ilgai laiko, žiūri ir pagalvojęs sako:
– Aš dar norėjau jai nupirkti liemenėlę ir kelnaites.

 

Anglija. Pavasaris. Pro langą į brėkštantį rytą žiūri ir arbatą siurbčioja lordas. Staiga į kambarį įsiveržia pasimetęs tarnas:
– Gelbėkitės kas galit! Tvanas prasidėjo!
Lordas rūsčiai pakelia antakius:
– Džeimsai, ne maži vaikai esame. Praneškite naujieną kaip pridera džentelmeno tarnui.
Liokajus išeina, tada tris kart pabeldžia į duris, vėl atidaro, nusilenkia ir ramiai sako:
– Pas jus atėjo Temzė, sere!

Kai pagauna viršijus greitį..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

12-04

Draugas draugui:
– Kaip man skauda dantį…
– Bet tu neik pas tuos dantistus tu nueik į galežinkelio stotį pririšk dantį siūlu prie traukinio ir tau ištrauks nemokamai.
Po kelių dienų:
– Nu kaip, ištraukė dantį?
– Ne šešis vagonus nutraukiau, o dantis mašinistas išmušė.

 

Žvejų mėgėjų būrelio susirinkimas. Pirmininkas klausia:
– Artėja žieminės žūklės sezonas. Kiek imsime degtinės? Užpernai ėmėme po vieną butelį „ant galvos“ – pametėme meškeres, pernai ėmėme po du – praradom autobusą. Ką siūlote?
Vienas narys atsistojo ir pasiūlė:
– Siūlau šiemet imti po tris, bet meškerių neimti ir iš autobuso neišlipti.

Išradinga kaimynė…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

26-01

Teisia gruziną už žmogžudystę. Teisėjas sako:
– Gogi, tai už ką gi reikėjo žmogų nužudyti?
– Aš jį nužudžiau ne už tai, kad jis dvi dienas po mano langais šmirinėjo… Turistas bl*t… Ir ne už tai, kad jis į 9 aukštą užsliuogė… Alpinistas bl*t… Ir ne už tai, kad jis visus stikliukus barelyje perdėliojo… Šachmatininkas bl*t… Ir netgi ne už tai, kad jis su mano žmona permiegojo… Pleibojus bl*t… O už tai, kad išeidamas pasakė: „Iki pasimatymo“… Optimistas bl*t…

Šmaikštus vyrelis…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

22-06

Kavinėje vaišinasi vyriškis. Geria svaigalus. Pro šalį eina vienuolė. Susiduria su vyriškio žvilgsniu ir ima priekaištauti: – Kaip tu gali vėjais leisti gyvenimą šitokiame nedorybės liūne?! – Čiagi jokios nedorybės, sesute… – Ana, – piktokai prisistato vienuolė. – Taigi, Ana. Normalu. Aš gurkšnoju. – Tai irgi rūstina Dievą, – sako vienuolė. – O tu, sese Ana, esi ragavusi bent sykį? – klausia vyriškis. – Ne! – piktinasi vienuolė. – Tai kaip gali smerkti? Va, nupirksiu tau gėrimo, kai paragausi, tada… – Jokiu būdu! Žmonės matytų, kad vienuolė geria svaigalus… – Aš paprašysiu, kad tau įpiltų į puodelį, – sako vyriškis. Vienuolė nenoromis nusileidžia. Vyriškis nueina prie baro ir sako: – Man dvi taures degtinės, bet vieną supilkit į arbatos puodelį. Barmenas atsigręžia: – Ką, vėl ta sesuo Ana?

Ekskursijos įspūdžiai

Kategorija: Demotyvacijos | 0

26-08

Mentas parodo blondinei nusikaltėlio nuotrauką ir klausia iš kokių požymių jį atpažintų.
Blondinė: „Labai paprastai, jis su viena ausim“.
Mentas: „Durne tu, jis iš šono nufotografuotas“.
Mentas pasišaukia antrą blondinę ir vėl paklausia iš ko atpažintų.
Blondinė: „Labai paprastai, jis su viena akim“.
Mentas: „Durne tu, jis iš šono nufotografuotas“.
Mentas pasišaukia trečią blondinę ir vėl paklausia iš ko atpažintų.
Blondinė: „Labai paprastai, jis su lindzėm. “
Mentas nustebęs: „Tai kaip tu čia tokį dalyką galėjai pastebėt? “
Blondinė: „Kadangi jis su viena akim, tai blogai mato, o akinių nešiot negali, nes jis su viena ausim“.

Kaip vyrai įsivaizduoja pasakišką savaitgalį

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-02

Pekine ruošiamas Tarybų Sąjungos puolimo planas. Didysis vadas Mao Dze Dunas pasilenkęs prie žemėlapio kuria mūšio strategiją:
– Iš dešiniojo flango 100 milijonų, iš kairiojo flango 100 milijonų, per vidurį 200 milijonų ir dar 200 milijonų paliksime rezerve. Į mūšį mesime visus tankus…
– Ką, visus tris?
– Taip visus tris, o iš viršaus aviaciją.
Čia atsistojo vienas generolas ir sako:
– Aviacijos nebus.
– Nebus? Kodėl?
– Lakūnas susirgo.

Vyriška paguoda

Kategorija: Demotyvacijos | 0

07-10

 

Nuėjo Petka su Čiapajevu į spektaklį „Aladino lempa“. Per pertauką nuėjo į barą, prisivalgė, prisigėrė. Per antrą dalį Petka šikt užsinorėjo..
Čiapajevas:
– Pakentėk, į spektaklį atėjai, o ne į tualetą.
Palaukė Petka kiek laiko, mato, kad neišlaikys ir bėga tualeto ieškot. Išbėga į koridorių, žvilgt į vieną kambariuką – žmonės persirenginėja. Žvilgt į kitą – ten tas pats. Staiga pajuto, kad jau neišlaikys, įšoko per pirmas pasitaikiusias duris ir prišiko į kažkokį vazoną. Grįžta Petka atgal į savo ložę, o visa salė žvengia, raitosi ant grindų. Čiapajevas pro ašaras, žvengdamas sako Petkai:
– Na, Petka, na tu duodi. Kai tu nuogu užpakaliu į sceną išėjai, niekas nesijuokė. Kai tu į Aladino lempą kakojai – niekas nesijuokė, bet kai iš Aladino lempos išlindo aktorius ir pasakė „Dėjau aš ant tokio scenarijaus“, čia jau niekas neišlaikė…

 

Kai mergina bando…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

01-04

Atsikelia vyras po geros pjankės ir absoliučiai nieko neatsimena. Nueina pas žmoną ir klausia:
– Gal atsimeni ką aš vakar dariau?
Žmona atsako:
– Na… Gėrei su draugais, paskambinai man ir girdamasis, kad myži nelaikydamas savo pasididžiavimo, paprašei parvežti namo.
– Ir viskas?
– Na neskaitant to, kad grįžęs apkabinai mano senelį ir sakei: „Dumbuldorai, tu grįžai!“, užlipęs į viršų nusirengt davei mūsų sūnui suvalgyti grybą sakydamas: „Imk, užauk Mario“, mano mamos paklausei ar ji vis dar nekalta, įlipęs į spintą pradėjai šaukti: „Kur, bl*t, ta Narnija?!“, nuėjęs į sūnaus kambarį ištraukei žiurkėną, metei į sieną ir šaukei: „Pikačiu, aš renkuosi tave!“, nuėjęs į virtuvę pasiėmei ananasą ir užrėkei: „Kempiniuk, išlįsk, suka!“, ir paėmęs mano papūgėles, svaidei jas ir rėkei: „Angry birds! Angry birds!“

Pikčiausias Balandžio 1-os pokštas!

Kategorija: Demotyvacijos | 0

01-03

Auksinės vestuvės. Svečiai ir sutuoktuvininkai sėdi už didelio šventinio stalo. Vyras kaskart švelniai ir mandagiai kreipiasi į žmoną: „Aukseli mano, prašau, paduok duonos… Gulbele mano, prašau, paduok man baltos mišrainės…“
Greta sėdintis draugas šnabžda vyrui:
– Ech, kaip aš jums pavydžiu! Jūs jau tiek daug metų kartu ir tu vis dar į savo žmoną kreipiesi švelniai ir jaudinančiai.
– Supranti… Hm… Aš tik pamiršau, koks jos vardas.

Balandžio 1-oji…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

01-01

– Mama, mama, o teta Ona turės vaiką?
– Taip, vaikeli, turės…
– O kur dabar tas vaikelis?
– Jis dabar pas tetą Oną pilve, laukia…
Automobilyje keletą minučių tvyro tyla, po kurios seka vaiko mintis:
– Na, tu man, mama, sakydavai, kad jeigu aš čiulpsiu pirštus, manyje kirminukai apsigyvens, bet tai ką reikia čiulpti, kad vaikas atsirastų?
Tėvas sustabdo automobilį ir tiesiog iškrenta raitydamasis iš juoko…

1 2 3 4 13