Kai mama paprašo sūnaus padaryti arbatos..

– Mieloji mano, vienintele, švelnioji, saldžioji, geroji, karštoji, lieknoji, geidžiamoji, mylimoji, artimoji, nepakartojamoji, nepralenktoji! Vaikeli, šakele, kregždute, žuvyte, žvirbliuk, katyte, letenėle, paukščiuk mano, balandėle, gulbyte, poniute! Aušrele, žvaigždute, avele, saulute, gėlele, varpeli, upeli, rasele, pūkeli, nuostabioji, idealioji, groži mano! Lėlyte, mažute, brangenybe, svajone mano, likime mano, džiaugsmeli, viltie, cariene, dievybe! Dvasios deimante, akių šviesa, širdies perle! Na būk tu žmogus, duok pinigų alui!

Kai vaikui duodi nurodymus, tai juos reikia ir tiksliai apibūdinti, nes paskui gali pakliūti į tokias kurioziškas situacijas. Nors sūnelis išpildė tai ko mama prašė 😀

 

Kai merginai perdėtai nori būti su dideliais..

Dienos anekdotas:

Grabdirbių, duobkasių ir t.t. susirinkimas. Sprendžiama, kaip galima būtų pagerinti darbą. Pasisako įvairių kapinių ir dirbtuvių atstovai:
– Siūlau laidoti be karstų, tada mažiau medžiagų susinaudos!
– Taip, geras pasiūlymas, o dar siūlau laidoti ne gulomis, o stačiomis – tada taupysis vieta kapinėse ir duobkasiams darbo bus mažiau!
– O aš siūlyčiau juos užkasti tik iki pusės – tada darbo duobkasiams dar labiau sumažės, o be to, nereikės statyti paminklų!
– Tikrai! O jei mes juos dar rankomis sukabinsime, gausis puiki tvora aplink kapines!

Merginos labai dažnai mėgsta sakyti, kad pasaulyje jau nebeliko tikrų vyrų… Tačiau kaip galima pasitikėti jomis, kai jos daro šitaip? 😀

 

Kai susipažįsti su mergina, kuri nori kasdien po kelis kartus..

Dienos anekdotas:

Pulkininkas pasikviečia leitenantą, duoda jam stiklinę ir sako:
– Atnešk man vandens.
Leitenantas, žinoma, pasikviečia eilinį kareivį, duoda jam stiklinę ir siunčia atnešti vandens. Kareivis, žinoma, tingi bėgti atnešti vandens, todėl apverčia stiklinę dugnu į viršų ir sako leitenantui:
– Leitenante, negaliu – čia viršus užvirintas.
Leitenantas paima stiklinę, apžiūri ir susimąstęs sako:
– Keista, ir dugno nėra…


Blondinė sumanė pajodinėti arkliu. Vos pradėjusi joti nuslydo nuo balno. Viena koja įstrigo kilpoje. Arklys nesustoja, o velkamos blondinės galva daužosi į žemę. Kai mergina jau buvo beprarandanti sąmonę, staiga atbėgo prekybos centro apsaugos darbuotojas ir ištraukė arkliuko maitinimo laidą iš elektros lizdo.

 

Šeima nueina į teatrą. Pertraukos metu užeina į bufetą ir vyras ima užsakinėti:
– Na, man su žmona – po taurę vyno ir po apelsiną… O vaikams – po indelį ledų ir po šokoladuką…
– O ką mano mamai? – klausia žmona.
– O mamai – stiklinę pieno ir silkutės…

Pasiruošimas prieš mergaitišką pasisėdėjimą..

Dienos anekdotas:

Vaikinas įeina į barą ir sušunka:
– Barmene, kai Džo geria, tai visi geria!
Barmenas pripila jam ir visiems kitiems, sėdintiems bare, po bokalą. Praėjus ketvirčiui valandos, tas pats vaikinas vėl sušunka:
– Barmene, kai Džo geria, tai visi geria!
Barmenas dar kartą aptarnauja jį ir visus kitus. Kai ateina laikas mokėti, Džo sušunka:
– Kai Džo moka, tai visi moka!


Skambutis į namus. Atsiliepia tarnas:
– Klausau jūsų, sere.
– Perduokite mano žmonai, kad aš dar užtruksiu klube.
– Bet jūsų žmona jau miega.
– Vis vien, aš noriu, kad jūs perduotumėte.
Ragelyje girdisi nueinančio ir ateinančio tarno žingsniai:
– Aš perdaviau, bet vyras atsiliepęs jūsų balsu pasakė, kad aš nešdinčiaus.
– Dabar padarykite, ką aš jums liepsiu. Paimkite šautuvą ir nušaukite tą vyrą.
Po kiek laiko:
– Aš viską padariau, kaip jūs man ir liepėte, tik tas vyras iššoko pro langą ir nubėgo sodu.
– Bet mes neturime sodo!
– Tada jūs sumaišėte telefono numerį.

Kai vyras neįsileidžia katino valgyti kartu..

Dienos anekdotas:

Kalbasi Knysliukas ir Mikė Pūkuotukas.
– Balta – tai spalva? – klausia Knysliukas.
– Na, taip, – atsako Mikė Pūkuotukas.
– O juoda – spalva?
– Žinoma!
– Tai ko tu sakai, kad aš tau nespalvotą televizorių padovanojau?


Pasakoja firmos direktorius:
– Sugedo mano kompiuteris. Neįsijungia ir viskas. Išsikviečiau mūsų adminą. Tas atėjo, sudėjo rankas, lyg melstųsi, pakėlė akis į viršų ir ėmė kažką burbuliuoti. Paskui dešimt kartų apsuko mano kėdę, dar kažką nesuprantamai suburbuliavo, spyrė į mano kompiuterį, vėl pakėlė akis į dangų, paburbuliavo ir nuėjo. Kompiuteris dabar veikia…
Pasakoja tinklo administratorius:
– Paskambina tas idiotas. Sako, kad kompas neveikia. Ateinu ir matau, kad maitinimo laidas dešimt kartų aplink jo kėdės koją apsivyniojęs. O tas durnius ant savo kėdės ir toliau sukiojasi. Nusukau tą laidą, kompą giliau po stalu paspyriau, kad vėl neužkabintų, įjungiau – veikia.

Kai dukra parašo mamai, kad tėvas išeina iš namų..

Dienos anekdotas:

Susitinka du draugai. Vienas turi mėlynę po akimi. Kitas klausia to pirmo:
– Kas tau atsitiko? Kas taip tave primušė?
– Na žinai, keista istorija, žmona mane su šaldyta višta primušė.
– Kaip tai?
– Na pasilenkė prie šaldytuvo, kad pasiimti vištą, o aš tada paėmiau ją iš nugaros. Na ir sudavė su ta višta….
– Tai ką jinai nemėgsta iš nugaros?
– Na, mėgsta, bet ne MAXIMOJE…..


Klasės susitikimas po 20 metų. Užaugęs Petriukas girtas blaškosi po salę ir kabinėjasi prie visų:
– Na ką, žiopliai, nesitikėjot, kad taip iškilsiu? Nesitikėjot, kad tiek pasieksiu?!
Visi nuolankiai linkčioja ir murma:
– Na iš kur mes būtume galėję žinoti, pone Gražuli…

 

Žmona, sėdinti prie vairo, sako vyrui:
– Tas pėsčiasis turbūt savižudis. Jis jau pusę valandos bėga priešais mano mašiną. Ką daryti?
– Brangioji, grįžk nuo šaligatvio į važiuojamąją kelio dalį.

Kai vaikinas turi pasiūlymą merginai už pinigus..

Dienos anekdotas:

Žmona nusipirko kelialapį ir išvyko trim savaitėms atostogų. Grįžta visa laiminga, pailsėjusi, pilna įspūdžių. Pareina namo, o namie tuščiame bute kampe tupi į sieną atsirėmęs, už galvos susiėmęs jos vyras. Žmona apstulbusi klausia:
– Kodėl tuščias butas, kur visi baldai ir daiktai?
Vyras atsako:
– Pardaviau.
Žmona:
– O kur pinigai? Kur pinigus dėjai?
Vyras:
– Pinigai maišuose.
Žmona:
– O kur maišai?
Vyras:
– Va. Jie čia. Paakiuose.


03-02

Sumanė mokslininkai prakalbinti beždžiones. Pakvietė geriausius dresuotojus iš
Amerikos, Vokietijos ir Lietuvos, davė daug maisto, bananų, nu visko ko tik jie
paprašė. Po mėnesio atėjo pažiūrėt kaip sekėsi. Na nuėjo pirma pas amerikietį
– Aš ją šėriau, pasakas skaičiau, niekaip neprakalbinau, – skundžiasi amerikietis.
– Ir man nesisekė, – sako vokietis, – šėriau kas dvi valandas, teliką rodžiau,
nekalba niekaip.
Nu nuėjo pas lietuvį o tas sėdi bananus valgo teliką žiūri:
– Čia juk beždžionės maistas, – rėkia komisija
– Ta beždžionė jau peršerta nebegali nei pažiūrėt į bananus
– Meluoja jis viską!!! Aš nei vieno banano iš jo negavau! – neišlaikiusi ima rėkti
beždžionė.

Kai kaimynas iš šoninio buto nori pasigirti..

Dienos anekdotas:

Pateko krokodilas Gena ir Kulverstukas į areštinę. Kulverstukas klausia Genos:
– Gena, ar mus nukirps?
– Nežinau, Kulverstuk, aš dar niekada nebuvau areštinėje. Geriau paklausk tos žiurkės kampe.
– Žiurke, ar nežinai, kirps mus ar ne?
Čia atsisuka žiurkė ir sako:
– Aš ne žiurkė. Aš ežiukas.


Vyras ateina į barą ir ilgai nedvejodamas prisėda prie pasakiškai gražių merginų ir šaukia barmenui:
– Barmene, du alaus merginoms. Merginos, jūs kokį alų mėgstate?
Merginos staiga atrėžia:
– Gerbiamasis, Jūs veltui stengiatės, nes mes – lesbietės.
Vyrukas:
– Em, o čia kaip?
– Na, suprantate, mes mėgstame užsiimti seksu su merginomis.
Vyrukas:
– O, barmene, tris alaus mums, lesbietėms.

Kai vaikinas jau galvoja, kad atrado tikrą tyrą princesę..

Dienos anekdotas:

Naujasis rusas pareina namo. Žmona klausia:
– Vakarieniausi?
– Norėčiau. O ko turime?
– Omarai, lašiša, raudonieji ikrai, šampanas…
– Gal gali man iškepti bulvių?
– Neturime bulvių.
– Kaip neturime bulvių?
– Uždirbtum kaip visi normalūs žmonės, būtų ne tik bulvių, bet ir lašinių.


28-02

Pabėgo iš Zoologijos sodo dramblys. Ryte skambutis policijoje, vyriškas balsas:
-Pas mane darže kažkoks tai didžiulis pilkas žvėris uodega kopūstus rauna.
-Ir ką su tais kopūstais daro?
-Jei aš jums pasakysiu, jūs nepatikėsite…

 

Grįžta seras namo ir pamato žmoną gulinčią su kitu seru. Seras jo klausia:
-Sere, kodėl jūs gulite lovoje su mano žmona?
Kitas seras jam atsako:
-Aš tik klausau muzikėlės pridėjęs ausį prie jūsų žmonos krūtinės.
-Duokit ir man pabandyti,-pasako seras.
Prieina seras prie savo žmonos, prideda ausį prie krūtinės ir klausia:
-O kodėl aš nieko negirdžiu?
Seras jam atsako:
-Pirmiausia reikia įkišti kištuką į rozetę.

Kai mama nori parašyti tėvui, bet išsiunčia SMS sūnui..

Dienos anekdotas:

Sumanė flegma, mikčius ir psichas šokti iš lėktuvo su parašiutu. Instruktorius:
– Iššokę suskaičiuojat iki 3 ir traukiate virvutę dešinėje.
Pirmas iššoko flegma:
– Vieeenas, duuu…
Ir prisiplojo. Antras iššoko mikčius:
– Vvvvienas,ddddu…
Ir tap pat prisiplojo. Trečias iššoko psichas:
– Viens, du, trys, parašiutą pamiršau…

29-02

Sėdi du škotai bare, geria alų ir vienas kitam guodžiasi:
– Pažiūrėk per langą. Matai tas sienas? Pats savo rankom jas pastačiau. Ir ką tu manai? Ar kas nors už tai pavadino mane McGregoriu, sienų statytoju!? Ne! Niekas!!!
Gurkštelia eilinį alaus bokalą ir toliau guodžiasi:
– Va pažiūrėk, matai tą tiltą? Pats savo rankomis pastačiau! Kiekvieną vinį pats sukaliau! Ir ką tu manai? Ar kas nors už tai pavadino mane McGregoriu, tiltų statytoju!? Ne! Niekas!!!
Gurkštelia eilinį alaus bokalą ir toliau guodžiasi:
– Va pažiūrėk, matai tą kelią? Pats savo rankomis ir kojomis nutiesiau! Ir tu galvoji mane kas nors už tai vadina mane McGregoriu, kelių tiesėju!? Ne! Niekas!!! Ir štai kokia neteisybė! Ir “patvarkyk” tu gyvenime vieną avį …

1 2 3 4 5 284