Kai mama paprašo sūnaus padaryti arbatos..

– Mieloji mano, vienintele, švelnioji, saldžioji, geroji, karštoji, lieknoji, geidžiamoji, mylimoji, artimoji, nepakartojamoji, nepralenktoji! Vaikeli, šakele, kregždute, žuvyte, žvirbliuk, katyte, letenėle, paukščiuk mano, balandėle, gulbyte, poniute! Aušrele, žvaigždute, avele, saulute, gėlele, varpeli, upeli, rasele, pūkeli, nuostabioji, idealioji, groži mano! Lėlyte, mažute, brangenybe, svajone mano, likime mano, džiaugsmeli, viltie, cariene, dievybe! Dvasios deimante, akių šviesa, širdies […]

Skaitykite toliau

Kai merginai perdėtai nori būti su dideliais..

Dienos anekdotas: Grabdirbių, duobkasių ir t.t. susirinkimas. Sprendžiama, kaip galima būtų pagerinti darbą. Pasisako įvairių kapinių ir dirbtuvių atstovai: – Siūlau laidoti be karstų, tada mažiau medžiagų susinaudos! – Taip, geras pasiūlymas, o dar siūlau laidoti ne gulomis, o stačiomis – tada taupysis vieta kapinėse ir duobkasiams darbo bus mažiau! – O aš siūlyčiau juos […]

Skaitykite toliau

Kai susipažįsti su mergina, kuri nori kasdien po kelis kartus..

Dienos anekdotas: Pulkininkas pasikviečia leitenantą, duoda jam stiklinę ir sako: – Atnešk man vandens. Leitenantas, žinoma, pasikviečia eilinį kareivį, duoda jam stiklinę ir siunčia atnešti vandens. Kareivis, žinoma, tingi bėgti atnešti vandens, todėl apverčia stiklinę dugnu į viršų ir sako leitenantui: – Leitenante, negaliu – čia viršus užvirintas. Leitenantas paima stiklinę, apžiūri ir susimąstęs sako: […]

Skaitykite toliau

Kai vaikinas turi pasiūlymą merginai už pinigus..

Dienos anekdotas: Žmona nusipirko kelialapį ir išvyko trim savaitėms atostogų. Grįžta visa laiminga, pailsėjusi, pilna įspūdžių. Pareina namo, o namie tuščiame bute kampe tupi į sieną atsirėmęs, už galvos susiėmęs jos vyras. Žmona apstulbusi klausia: – Kodėl tuščias butas, kur visi baldai ir daiktai? Vyras atsako: – Pardaviau. Žmona: – O kur pinigai? Kur pinigus […]

Skaitykite toliau

Kai vaikinas jau galvoja, kad atrado tikrą tyrą princesę..

Dienos anekdotas: Naujasis rusas pareina namo. Žmona klausia: – Vakarieniausi? – Norėčiau. O ko turime? – Omarai, lašiša, raudonieji ikrai, šampanas… – Gal gali man iškepti bulvių? – Neturime bulvių. – Kaip neturime bulvių? – Uždirbtum kaip visi normalūs žmonės, būtų ne tik bulvių, bet ir lašinių. Pabėgo iš Zoologijos sodo dramblys. Ryte skambutis policijoje, […]

Skaitykite toliau

Kai mama nori parašyti tėvui, bet išsiunčia SMS sūnui..

Dienos anekdotas: Sumanė flegma, mikčius ir psichas šokti iš lėktuvo su parašiutu. Instruktorius: – Iššokę suskaičiuojat iki 3 ir traukiate virvutę dešinėje. Pirmas iššoko flegma: – Vieeenas, duuu… Ir prisiplojo. Antras iššoko mikčius: – Vvvvienas,ddddu… Ir tap pat prisiplojo. Trečias iššoko psichas: – Viens, du, trys, parašiutą pamiršau… Sėdi du škotai bare, geria alų ir […]

Skaitykite toliau