Fyfos ir paprastos panelės

Įsidarbino fabrike čiukčius. Pradirbo kokį mėnesį ir nuėjo direktoriui skųstis: – Direktoriau, Čiukčia nedurnas. – Ką? Gal ir nedurnas… O ką? – Čiukčia nedurnas, o jį vadina durnium. Kasdien vadina. – Kas vadina? – Petraitis vadina. Sako: „Čiukcia durnas“. – Gerai, pakalbėsiu su Petraičiu. Įsikviečia direktorius Petraitį ir sako: – Buvo čiukčia atėjęs, skundėsi, kad […]

Skaitykite toliau