Suvažinėtas gaidys..

Per labdaros vakarą pastebėta, kad žinomas advokatas nieko nepaaukojo.
Organizacijos atstovas eina pas advokatą ir teiraujasi:
– Jūs toks populiarus, praktika – milžiniška. Negi negalite šiek tiek paaukoti?
– O ar jūs žinote, – atsako advokatas, – kad mano motina sunkiai serga, o jos gydymo sąskaitos astronominės?
– O Dieve, atleiskit, aš tikrai…
– O ar žinote, – tęsia advokatas, – kad mano brolis, karo veteranas, guli prikaustytas prie lovos? Ir turi žmoną su šešiais vaikais! ?
– Ką jūs, aš net pagalvoti negalėjau…
– O žinote, – pakėlė balsą advokatas, – mano sesers vyras žuvo autoavarijoje, palikęs skolose skendinčią seserį su trimis vaikais?
– Aš atsiprašau, žinoma, aš nežinojau..
– Tai štai, – baigė kalbą advokatas. – Jeigu aš JIEMS nedaviau nė cento, kodėl manote, kad duosiu jums?

Gaidys Maximoje..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

07-04

Į darbo dienos pabaigą pakvietė šefas meistrus lemputę pakeist. Atėjo du darbininkai, atsinešė kopėčias, vienas laiko apačioj, kitas užlipo į viršų ir bando įsukti naują lemputę. Sekretorė, supratusi, kad darbas lyg ir baigtas, nusprendė prieiti prie spintos pasiimti savo palto. Bando atidaryti spintos duris, tačiau to padaryti neleidžia priremtos kopėčios.
Sekretorė nusprendžia trumpai palaukti. Staiga suskambo telefonas, ji pakėlė ragelį, kalba.
Viršuje dirbęs darbininkas niekaip negali įsukti lemputės ir sako kopėčias laikančiam draugui:
– Klausyk, Jeronimai, man niekaip neišeina, gal tu pabandyk?
Ir nulipa nuo kopėčių. Jeronimas užlipa viršun ir bando įsukti lemputę. Sekretorė tuo metu kaip tik baigia pokalbį telefonu, padeda ragelį ir, priėjusi prie spintos vėl bando atidaryti duris. Jos dar užremtos.
Sekretorė pakelia akis į darbininkus ir sako:
– Nu kas čia dabar darosi! Vienas nulipo, kitas užlipo… Tai ar duos kas nors man apsirengt ar ne?!

Blondinė ir dėlionė

Kategorija: Anekdotai | 0

Skambina blondinė savo vyrui advokatui i ofisą verkdama.
– Kodėl verki, gražuole?- klausia vyras.
– Va vis bandau sudėlioti dėlionę, bet niekaip neišeina. Visos dalys atrodo vienodos…
– O kokią dėlionę dėlioji?
– Na, ant dėžutės nupieštas gaidys, bet man niekaip neišeina jo sudėliot..
– Ei, nusiramink, kai tik grįšiu namo, mes ją sudėliosime kartu, gerai?
Taigi, grįžta vyras namo ir randa blondinę verkiančią, parkritusią ant grindų ir puolusią į depresiją.
Apkabina ją ir sako:
– Nagi, kelkis nuo grindų ir nebeverk. Juk tu tokia graži. Dabar paklausyk ką darysime. Sudėsim visus sausus pusryčius į dėžutę ir niekam apie tai nepasakosim!