Išradinga kaimynė…

Teisia gruziną už žmogžudystę. Teisėjas sako: – Gogi, tai už ką gi reikėjo žmogų nužudyti? – Aš jį nužudžiau ne už tai, kad jis dvi dienas po mano langais šmirinėjo… Turistas bl*t… Ir ne už tai, kad jis į 9 aukštą užsliuogė… Alpinistas bl*t… Ir ne už tai, kad jis visus stikliukus barelyje perdėliojo… Šachmatininkas […]

Skaitykite toliau

Puikus būdas…

Senyvą aktorių teismas nuteisė dviem metams kalėjimo už nekorektišką elgesį su mergaitėmis. Artimas draugas atėjo jį aplankyti ir sako: – Na, pasakyk sąžiningai, kam tu prisipažinai? Aš gi puikiai žinau, kad tu nekaltas! – Suprantama, as nekaltas, – atsakė senas plevėsa, – bet supranti, mano amžiuje tai malonu girdėti…

Skaitykite toliau

Kai išsitrina visi kontaktai…

Gimė šeimoje vaikas, auga, jau penki metukai, o vis dar nešneka… Tevai jau apsiprato, kad Petriukas nebylys. Staiga, vieną dieną visiems pietaujant Petriukas staiga sušunka: „senelis!!!“. Po valandos skambutis iš kaimo: senelis numirė… O vaikas ir vėl nebekalba. Po keliu savaičių naktį vėl Petriuko klyksmas: „močiutė!!!“ – tevai nustėro, nubėga į seneles kambarį – o […]

Skaitykite toliau

Mergina iš klubo

Vienas inžinierius pakliuvo į pragarą. Po kurio laiko jam ėmė nepatikti pragaro komforto lygis, ir jis ėmėsi tobulinimų. Greit jis įrengė kondicionierius, oro gaiviklius tualetuose, eskalatorius ir t.t. Dievas skambina Šėtonui: – Na, kaip pas jus reikalai? – Reikalai tiesiog nuostabūs. Mes dabar turime kondicionierius, oro gaiviklius, eskalatorius ir dar velniai žino ką tas inžinierius […]

Skaitykite toliau

Atitiko…

Mirė Petriuko tėvai. Petriukas liūdi. Prie jo prieina jo draugas Jonukas ir klausia: – Petriuk, ko liūdi? – Mano tėvai mirė, neseniai palaidojom, tai ir liūdžiu. Turbūt daugiau jų nepamatysiu… – atsako Petriukas ir pradeda dar labiau verkti. – Nebijok, Petriuk, aš galiu tau padėti juos vėl pamatyti! – Tikrai Jonuk? – nusiramina Petriukas. – […]

Skaitykite toliau

Moteriai geriau nemeluoti…

Ateina senutė pas gydytoją, širdele skundžiasi. Gydytojas jai ir sako: – Na, kol kas pasistenkite kuo mažiau laipioti laiptais, gal kiek sustiprėsite. Po mėnesio pas tą patį gydytoją ateina ta pati močiutė. Visa pagyvėjusi, energija tik trykšta. – Daktarėli, – klausia senutė, – gal jau galėsiu laiptais lipti? – Na, pamažu, neskubant galėsite. – Ačiū […]

Skaitykite toliau

Žudantis atsakymas…

Eina kartą drakonas per mišką. Linksmas švilpauja. Sutinka mešką: – Tu kas? – Meška. Drakonas išsitraukia užrašų knygutę ir sako: – Taip, užsirašom – meš-ka. Ateisi pas mane ryt ryte, aš tave suvalgysiu pusryčiams! Meška apsiverkia, o drakonas sau pasišvilpaudamas nuėjo toliau. Sutiko lapę: – Kas tu? – Lapė. – Užsirašau – la-pė. Ateisi pas […]

Skaitykite toliau

Ir paskui nereikia sakyti…

Susiruošė diedukas iš Gargždų Klaipėdon, grūdų parduoti. Pasikinkė kumelę, prisikrovė vežimą grūdų ir į Klaipėdos turgų išvažiavo. Neilgai trukęs grūdus pardavė, reik važiuot namo, bet kumelė nė iš vietos nekruta. Diedukas ir gražiuoju, ir stūmė, ir įkalbinėjo, ir į ausį šnibždėjo, meilius žodelius kalbėjo… O kumelė kaip stovėjo vietoj, taip ir stovi. Diedukas nebežino ką […]

Skaitykite toliau

Amžius trollinimui nesvarbus…

Standartinė situacija – sankryžoje sustojusiam mersui subinėn vožteli toks mažas kuklus zapiukas. Iššoka iš merso kvadratinės dėžutės, iškrapšto iš zapuko senioką ir smaugčioja jį palengva: – Na, melskis, seni, paskutinioji tau atėjo… Juk neišsimokėsi visą savo gyvenimą, ir tavo vaikai neišsimokės… Seniokas muistosi, spurda, paskui ima maldauti: – Vyrai, tuoj viską sutvarkysime, jūs tik nesijaudinkit […]

Skaitykite toliau

Su žmona geriau taip nejuokauti…

Prieina narkomanas prie monetų keitimo automato. Įmeta penkias kapeikas, o iškrenta penkios monetos po vieną kapeiką. Tada vėl įmeta ir vėl iškrenta. Vėl įmeta ir vėl iškrenta. Galų gale už jo susidarė didžiulė eilė žmonių. Ir staiga vienas jam sako: – Ei, ar negalėtum paskubėti – į darbą vėluoju! Narkomanas atsisukęs į jį: – Ko […]

Skaitykite toliau