Išradinga kaimynė…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

26-01

Teisia gruziną už žmogžudystę. Teisėjas sako:
– Gogi, tai už ką gi reikėjo žmogų nužudyti?
– Aš jį nužudžiau ne už tai, kad jis dvi dienas po mano langais šmirinėjo… Turistas bl*t… Ir ne už tai, kad jis į 9 aukštą užsliuogė… Alpinistas bl*t… Ir ne už tai, kad jis visus stikliukus barelyje perdėliojo… Šachmatininkas bl*t… Ir netgi ne už tai, kad jis su mano žmona permiegojo… Pleibojus bl*t… O už tai, kad išeidamas pasakė: „Iki pasimatymo“… Optimistas bl*t…

Kai išsitrina visi kontaktai…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

24-06

Gimė šeimoje vaikas, auga, jau penki metukai, o vis dar nešneka… Tevai jau apsiprato, kad Petriukas nebylys. Staiga, vieną dieną visiems pietaujant Petriukas staiga sušunka: „senelis!!!“. Po valandos skambutis iš kaimo: senelis numirė…
O vaikas ir vėl nebekalba. Po keliu savaičių naktį vėl Petriuko klyksmas: „močiutė!!!“ – tevai nustėro, nubėga į seneles kambarį – o ta jau atšalusi…
Praeina keli ramūs mėnesiai. Tėvas sėdi kambary, skaito laikraštį, Petriukas kieme žaidžia. Staiga tėvas išgirsta Petriuko šauksma: „tėvelis!“. Visas perbalo, galvoja: šakės! Nusiprausė, apsivilko juodą kostiumą. Atsigulė ant lovos, laukdamas paskutiniosios.
Grįžta iš parduotuvės žmona, įbėga į kambarį pas vyrą:
-O tu ko čia dabar išsidrėbei?! Greičiau kelkis, eisim i šermenis, kaimynas numirė

Mergina iš klubo

Kategorija: Demotyvacijos | 0

21-02

Vienas inžinierius pakliuvo į pragarą. Po kurio laiko jam ėmė nepatikti pragaro komforto lygis, ir jis ėmėsi tobulinimų. Greit jis įrengė kondicionierius, oro gaiviklius tualetuose, eskalatorius ir t.t.
Dievas skambina Šėtonui:
– Na, kaip pas jus reikalai?
– Reikalai tiesiog nuostabūs. Mes dabar turime kondicionierius, oro gaiviklius, eskalatorius ir dar velniai žino ką tas inžinierius įrengs artimiausiu metu.
– Ką? Pas jus yra INŽINIERIUS!?! Klausyk, čia kažkokia klaida. Inžinieriai neturi pakliūti į pragarą. Tučtuojau atsiųsk jį man.
– Nė už ką! Man patiko turėti komandoje inžinierių.
– Tučtuojau pasiųsk jį pas mane į viršų arba spręsim byla teisme!
– Hmm, ir kur gi tu tikiesi surasti juristą?

Atitiko…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

01-01

Mirė Petriuko tėvai. Petriukas liūdi. Prie jo prieina jo draugas Jonukas ir klausia:
– Petriuk, ko liūdi?
– Mano tėvai mirė, neseniai palaidojom, tai ir liūdžiu. Turbūt daugiau jų nepamatysiu… – atsako Petriukas ir pradeda dar labiau verkti.
– Nebijok, Petriuk, aš galiu tau padėti juos vėl pamatyti!
– Tikrai Jonuk? – nusiramina Petriukas.
– Taip! Še, imk kastuvą ir varom į kapines, kur tavo tėvai palaidoti! – atsako Jonukas.

Moteriai geriau nemeluoti…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

26-06

Ateina senutė pas gydytoją, širdele skundžiasi. Gydytojas jai ir sako:
– Na, kol kas pasistenkite kuo mažiau laipioti laiptais, gal kiek sustiprėsite.
Po mėnesio pas tą patį gydytoją ateina ta pati močiutė. Visa pagyvėjusi, energija tik trykšta.
– Daktarėli, – klausia senutė, – gal jau galėsiu laiptais lipti?
– Na, pamažu, neskubant galėsite.
– Ačiū tau, gerasis daktarėli, nes aš jau visai pavargau kasdien namo nutekamuoju vamzdžiu į ketvirtą aukštą kabarotis.

Žudantis atsakymas…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

20-04

Eina kartą drakonas per mišką. Linksmas švilpauja. Sutinka mešką:
– Tu kas?
– Meška.
Drakonas išsitraukia užrašų knygutę ir sako:
– Taip, užsirašom – meš-ka. Ateisi pas mane ryt ryte, aš tave suvalgysiu pusryčiams!
Meška apsiverkia, o drakonas sau pasišvilpaudamas nuėjo toliau. Sutiko lapę:
– Kas tu?
– Lapė.
– Užsirašau – la-pė. Ateisi pas mane ryt dieną – tave suvalgysiu pietums!
Lapė į ašaras, drakonas eina toliau. Sutinka zuikį:
– Kas tu?
– Zuikis!
– Užsirašau – zui-kis. Ryt ateik vakare, būsi mano vakarienė!
– O galima neateiti?
– Galima. Išbraukiam…

Ir paskui nereikia sakyti…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

12-07

Susiruošė diedukas iš Gargždų Klaipėdon, grūdų parduoti. Pasikinkė kumelę, prisikrovė vežimą grūdų ir į Klaipėdos turgų išvažiavo. Neilgai trukęs grūdus pardavė, reik važiuot namo, bet kumelė nė iš vietos nekruta. Diedukas ir gražiuoju, ir stūmė, ir įkalbinėjo, ir į ausį šnibždėjo, meilius žodelius kalbėjo… O kumelė kaip stovėjo vietoj, taip ir stovi.
Diedukas nebežino ką daryt, stovi, ašaros akyse tvenkiasi. Staiga prie jo prieina policininkas ir klausia:
– Dieduk, ko taip dūsauji?
– Tai kad namo reik važiuot, o stovi ir viskas!
– Tai tu nueik iki šalia esančios vaistinės, nupirk garstyčių, švystelėk saują kumelei po uodega – parlėksi su vėjeliu.
Diedukas taip ir padarė: nubėgo į vaistinę, nusipirko garstyčių, pakabino saują ir šast kumelei po uodega! Kumelė tik švyst ir nuvarė keliu. Diedukas net į vežimą nespėjo įšokti.
Stovi jis su tuo garstyčių indeliu, nežino ką daryt, kaip tą kumelę pasivyt. Ach, galvoja, buvo nebuvo! Pakabino saują garstyčių, sau per užpakalį tik švyst! Ir nespėjęs net kelnių užsimaut – paskui kumelę!
Tiek varė diedukas, kad net kumelę aplenkė! Parlėkė iki Gargždų, pro kiemą lėkdamas rėkia bobutei:
– Bobut! Tuoj kumelė parbėgs, pririšk!
Bobutė:
– Diedai, diedai, o kur tu varai?!
– Aš į Vėžaičius! Apsisuksiu ir grįšiu…

Amžius trollinimui nesvarbus…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

09-02

Standartinė situacija – sankryžoje sustojusiam mersui subinėn vožteli toks mažas kuklus zapiukas. Iššoka iš merso kvadratinės dėžutės, iškrapšto iš zapuko senioką ir smaugčioja jį palengva:
– Na, melskis, seni, paskutinioji tau atėjo… Juk neišsimokėsi visą savo gyvenimą, ir tavo vaikai neišsimokės…
Seniokas muistosi, spurda, paskui ima maldauti:
– Vyrai, tuoj viską sutvarkysime, jūs tik nesijaudinkit ir leiskite paskambinti savo sūnui…
– Kokiam dar sūnui! ? – tyčiojasi chebra.
– Jis pas mane paukštyno direktoriumi dirba. Tikrai viską sutvarkys.
Chebra sutinka, duoda seniokui mobilų. Po kelių minučių prie sankryžos atvažiuoja šarvuotis, iššoka vyrukai su maskuojančiais kostiumais ir pridengtais veidais. Viens du, ir visa Merso kompanija – supakuota.
Audrai nutilus, prie senioko prieina vienas iš stambiausių vaikinų, apkabina senį per pečius ir aiškina:
– Tėvai, kiek kartų aš tau sakiau, kad esu ne paukštyno direktorius, o „Aro“ vadas!

Su žmona geriau taip nejuokauti…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

07-04

Prieina narkomanas prie monetų keitimo automato. Įmeta penkias kapeikas, o iškrenta penkios monetos po vieną kapeiką. Tada vėl įmeta ir vėl iškrenta. Vėl įmeta ir vėl iškrenta. Galų gale už jo susidarė didžiulė eilė žmonių. Ir staiga vienas jam sako:
– Ei, ar negalėtum paskubėti – į darbą vėluoju!
Narkomanas atsisukęs į jį:
– Ko pristojai, jei man sekasi, tai ir žaidžiu!

1 2 3 4 10