Kai tėvas nori įdarbinti sūnų į savo firmą..

Dienos anekdotas:

Skambina Petras į kelionių agentūrą ir klausia:
– Pas jus vyksta kelionės į Japoniją?
– Taip.
– O į kokius miestus?
– Į Tokiją, Osaką, Kobę, Fukuoką…
– O! Fukuoka tinka!
– Smagu, kad norite keliauti.
– Koks dar keliauti, – nusistebi Petras, – mes kryžiažodį sprendžiam!

Tėvas savo sūnui nori tik gero, o tas kaip visada žvelgia į viską kaip į bajerį 😀 Bet verta pripažinti, kad sūnaus sumanymas tikrai geras 😀

 

Kai brolis nori išnešti sesės čiužinį ir randa įdomių dalykų..

Dienos anekdotas:

Grįžta vyras iš komandiruotės. Žmona nuoga lovoj, peleninėj rūksta cigaras… Vyras klausia:
– Iš kur cigaras?
Žmona drebėdama:
– Nežinau…
– Dar kartą klausiu – iš kur cigaras?
– Nežinau…
– Pakutinį kartą klausiu – iš kur cigaras?
Prasiveria spintos durys, vyriškas balsas:
– Iš Havanos, idiote!

Sesutė galvojo, kad tiesiog užteks susirinkti savo žaislus ir niekas nieko nepastebės… Deja, bet jos paslaptis vistiek bus atskleista 😀

 

11-11

Kai nori susipažinti su mergina ir sužinai, kad kainuoja 10€..

Vaikinas jau visai negražiai apie panelę pagalvojo ir taip turbūt ir pažintis nuplaukė 🙂


Mokytoja klausia pradinukų, kuo jie norėtų dirbti užaugę. Onyte sako, kad norėtų būti pardavėja, mokytoja ją pagiria, Jonukas norėtų būti kosmonautas, galų gale ranką pakelia Petriukas.
– Na, sakyk.
– Aš norėčiau būti seksopatologas.
Mokytoja pasimetė, klausia, ar tu bent žinai, ką tai reiškia.
– Aš galiu paaiškinti. Matote, už lango ant suoliuko sėdi trys moterys ir valgo ledus. Viena ledus laižo, kita čiulpia, kita kanda. Kuri turi vyra?
– Na, turbūt ta, kuri čiulpia.
– Tai va, mokytoja, vyrą turi ta, kuri yra su vestuviniu žiedu, o aš gydysiu tokias kaip jūs.

Kai mergina atsiunčia nuotrauką, kur labai išsirietusi..

Vaikinas supranta, kad jei jau panelė atsiuntė tokią nuotrauką, tai nieko gero gali nelaukti 😀


Užeina naujas rusas į brangiausią 5 žvaigždučių restoraną mieste. Tamsūs raudonmedžio ir juodos odos baldai ir t.t. viskas, kas tik gali būti šustriausia. Prieina padavėjas su frakiuku, atneša meniu. Rusas pakelia ranką su ištiestais dviem pirštais:
– Klausyk, bičiukas, pas jus tipooo… nuuu… pats pats šustriausias patiekalas koks yra?
– Juoda duona su juoda ikra, juodas pienas ir juoda dešra.
– Nu blyn, juodą duoną valgiau, juodą ikrą namie pusryčiams šaukštais kabinu, nu bet blyn juodo pieno dar niekada negėriau.
Padavėjas užsirašo ir nueina prie baro. Po kelių akimirkų prie ruso prieina juodukė, atsisėda jam ant kelio, ištraukia papuką ir įbruka rusui į burną… ir…
Rusas, apšalęs nuo „vaišingumo“, traukdamas pinigus, padavėjui sako:
– Nu blyn, bet tai pienas, gerai, kad juodos dešros paragauti
neužsisakiau…

Žiaurus merginos atsakymas..

Pats liūdniausias dalykas, kad bičas pagaliau prisiruošė pakviesti kažkur patinkančią merginą, o ji… O ji tai žiauri, ką daugiau pasakyti 😀

Stovi kelių inspektorius, žiūri – Land Cruiser lekia. Greitis – 200. Policininkas stabdo, mašina sustoja. Inspektorius prieina, prisistato. O pro langelį išlekia didelis kumštis ir trenkia policininkui per fizionomiją. Mašina nuvažiuoja. Atsigavęs policininkas apsidairo – Land Cruiser jau ir pėdsakai atšalo, o šalikelėje stovi berniukas su dviračiu ir žiūri į jį. Policininkas:
– Berniuk, tu matei numerį?
– Tokio numerio, dėde, aš net cirke nemačiau!

***

Petriukas stebi mamą besimatuojančią naujus kailinius ir neištvėręs klausia:
– Mamyte, ar tu supranti, kad šie kailiniai – vargšo nelaimingo gyvuliuko kančių rezultatas?
Mama nustėrusi pasižiūri į sūnų:
– Petriuk, kaip tu gali taip kalbėti apie savo tėtį???

Dviejų kaimynių susirašinėjimas..

Nusprendė žmogelis neatsilikti ir, kaip visi, įsteigti savo firmą. Šiaip ne taip sukrapštė pinigėlių, nusipirko ofisiuką, užsisakė stalą, atsisėdo ir laukia… Galvoja, kaip čia tą darbą pradėt… Pirmiausia padavė į laikraštį skelbimą, kad pradėtų klientai teirautis… Ir netrukus mato, kad kažkoks žmogelis į jo ofisiuką ateina. Naujai iškeptas biznierius greitai pagriebė telefono ragelį (juk reikia sudaryti įspūdį klientui kad čia darbas smarkiai vyksta) ir kalba:
– Taip? Klausau. Jūsų užsakymas aišku labai geras, bet žinote, kad mes turim tiek daug prašymų…
Tuo metu pasibeldęs užeina per langą matytas žmogus. Verslininkas nenutraukdamas improvizuoto pokalbio ranka paakviečia užėjusįjį prisėsti ir toliau kalba į telefono ragelį:
– Ne… Susimildamas… Aš tikrai pasistengsiu ką nors padaryti, bet supraskit ir mane – šitiek užsakymų!… Aš tikrai pasistengsiu… Paskambinkit, prašau kitą savaitę.
Pagaliau jis padeda ragelį ir kreipiasi į atėjusį žmogų:
– Taip? Klausau jūsų?
Žmogelis sako:
– Telefonistą kvietėt? Gavau užsakymą, kad jums telefoną pajungt reikia…

Kai mergina reikalauja komplimento..

03-02

Policininkas sustabdo raudoną civiką, prieina, o ten sėdi blondinė. Sako:
– Jūsų dokumentai.
Blondine duoda savo pasą.
– Ne, ne šitie, mašinos dokumentai.
Blondinė duoda savo teises.
– Ne, man reikia mašinos techninio paso.
Blondinė:
– Oi, tikriausiai palikau namie. Suprantat, aš tik vakar gavau teises tai ir nesigaudau. Policininkas nueina prie savo automobilio ir per raciją sako:
– Ką daryt, sustabdžiau blondinę, ji tik vakar teises išsilaikė ir važiuoja be techpaso.
Kitas policininkas per raciją sako:
– Ar su raudonu civiku?
– Taip.
– Nusimauk kelnes ir eik pas ją.
– Kaip tai?
– Daryk kaip sakau.
Tai ką, nusimovė vargšas kelnes ir varo link civiko. Blondine giliai atsidusus:
– Ot velnias, ir vėl alkotesterį neša.

Vaikinas su ypatingu..

Lukiškės, bendra kamera, visi “kieti” – spintos – sėdi. Atsidaro durys ir į kamerą pasodina naujokį – tokį mažutį smulkutį senuliuką. Visiems įdomu, “kieti” klausia:
– Už ką sėdai?
– Naaaa…. badausi aš….
– Tu!? Toks senas ir badaisi? Parodyk….
– Ne… nerodysiu … mane po to mušite…
– Na, nemušim, senas ožy… Rodyk!
– Ne… mušite…
– Pasakėm, kad nemušim ir basta! Rodyk greičiau, o jei ne – tikrai mušim!
Ką darys senuliukas – reikia rodyti. Paima šepetį ir pradeda daužyti duris. Atsidaro langelis – ir senuliukas iš visų jėgų duriu pro jį prižiūrėtojui į veidą! Šauksmas, riksmai… Po kelių sekundžių į kamerą įlekia būrys policininkų su bananais:
– Pasitrauk iš kelio, seneli!

Kai draugė giriasi gražiu vaikinu..

Vyriškis gavo darbą ligoninės seksopatologiniame skyriuje. Pirmą darbo dieną jis buvo supažindamas su darbo aplinka. Atėjus į ligonių skyrių, jis išvydo koridoriuje aistringai besimasturbuojantį pacientą.
– Kas jam? – nustebęs paklausė naujasis darbuotojas.
– Jam Spermatozoidų Hiperprodukcijos sindromas. Jei jis neišsikraus į dieną po šešis-septynis kartus, tai kiaušiniai išsipūs ir sprogs… – paaiškino lydintysis.
Jie nuėjo toliau ir už kampo išvydo kitą pacientą, koridoriuje aistringai taršantį nuostabios išvaizdos slaugę.
– O kas yra jam? – atsargiai paklausė naujasis darbuotojas.
– Jam tas pats sindromas, – maloniai paaiškino lydintysis, – bet jis sumokėjo daug didesnį Sveikatos draudos mokestį…

Vyro ištaškyti pinigai..

09-04

Vyksta tarptautinės statybininkų varžybos, kas greičiau įkals keturias vinis. Dalyvauja amerikietis, prancūzas, o rusai atsiuntė čiukčią.
Amerikietis staigiai pastato keturias vinis ir joms dar nespėjus nuvirsti ant šono, iš karto sukala visas plaktuku. Čiukcia apakęs.
Prancūzas elgiasi dar gudriau – išmeta į viršų visas keturias vinis ir sukala jas į lentą dar tebekrentančias. Čiukciai kilo gera mintis.
Atėjus jo eilei, taip pat kaip ir prancūzas išmeta keturas vinis į orą, ir kala jas vienu smūgiu į lentą su kakta.
Antrą vietą laimėjo amerikietis, pirma vieta atiteko prancūzui. Čiukcia buvo diskvalifikuotas. Kodėl? Todėl, kad sukalė vinis galvutėmis į apačią.

1 2 3 4 5