Darbas per lovą..

Vieną dieną moteris apsilankė pas kunigą ir sako jam:
– Tėve, aš turiu problemą. Tiksliau, dvi papūgas, galinčias pasakyti
tik vieną sakinį.
– Ką jos sako? – pasidomėjo kunigas.
– Jos sako: “Sveikas, mes prostitutės, gal norėtum pasilinksminti?”
– Va Jėzau, kaip nešvanku,- pasibaisėjo kunigas ir susimąstė minutei.
– Žinai aš turiu taip pat du papūginus, kuriuos išmokiau melstis ir
skaityti šventą raštą. Paimk juos ir patalpink viename narve su savo
papūgom. Jie išmokys jas drovumo ir gerų kalbų.
Padėkojusi moteris parsinešė papūginus namo ir patalpino viename narve
su papūgomis. Tie sau tyliai suka rožančių ir meldžiasi. Moteris
negali atsistebėti. Po kelių minučių papūgos neapsikentusios unisonu
suklykė:
– Sveikas, mes prostitutės, gal norėtum pasilinksminti?
Kelias minutes stojo spengianti tyla. Galų gale vienas iš papūginų
atsisuko į kitą ir sukriokė:
– Mesk tuos sušiktus rutuliukus, MŪSŲ MALDOS IŠKLAUSYTOS!!!