Kai žiopla blondinė jungia projektorių..

12-02

Laukinių vakarų saloonas. Mergina demonstruoja striptizą. Veiksmas vyksta, mergina lieka tik su liemenėle ir kelnaitėmis. Bet ji naujokė ir toliau tęsti tipo drovisi. O gal tiesiog su publika žaidžia – kas tas mergas supras. Atsistoja kaubojas išsi-fast-draw-ina koltą, pasigirsta šūvis… ir merginos liemenėlė nulekia į šoną. Publika ekstazėj, salvė aplodismentų. Kaubojus nupučia dūmus nuo kolto vamzdžio, nusilenkia publikai:
– John Smith, Texas, professional.
Mergina, dangstydama savo niam-niam apvalumus ir kraipydama viską, kas kraipoma tokiose situacijose, tęsia striptizą, bet nieko, išskyrus kelnaites, nusimauti ji nebeturi, ir reikalas vėl “pakimba”. Tada publikoje pakyla vyriškis ir solidžiai taip išsitraukia Kalašnikovo automatą. Pasigirsta ilga papliūpa, visi sukrenta ant žemės. Kai dūmai išsisklaido ir žiūrovai pakelia akis, visi pamato ant scenos gulintį kulkų suvarpytą striptizo šokėjos lavoną. Šaudęsysis nupučia dūmus nuo kalašos vamzdžio ir prisistato:
– Mykola Holopupenko, Ukraina. Liubitel.