Kai pabrangsta alus..

02-03

Įdomūs faktai:

 

Welin Kusuma per 13 metų įgijo 18 akademinių bei profesinių laipsnių. Vieno semestro metu jis išklausydavo 100 kreditų paskaitų ir lankydavo paskaitas nuo 7 val. ryto iki 10 val. vakaro. Dabar jis turi 8 bakalauro, 3 magistro bei 7 profesinius laipsnius.

 

„Dramblių užkalbėtojas“ Lawrence’as Anthony paskyrė savo gyvenimą gelbėdamas ir gydydamas dramblius Afrikoje. Po jo mirties grupė dramblių nukeliavo į jo namus Pietų Afrikoje ir stovėjo juos apsupę dienas, kad parodytų jam pagarbą.

1 13 14 15 16