Kai bachūras nesikreipia į policiją..

Dienos anekdotas:

2 valanda nakties. Kažkas skambina į duris. Atsikėlęs vyras prieina prie durų, pažiūri pro akutę, bet nieko nemato.
– Kas čia?
Už durų pasigirsta atsakymas:
– Žanas Klodas Van Damas.
– Tuoj apsirengsiu, visus 4 uzmušiu.

 

Tėvas maudo vaiką:
– Matai, tėvelis irgi gali tave išmaudyti, o sakei, kad be mamos prapulsime!
– Taip, bet mama prieš maudydama visada nuaudavo batukus…


25-09

– Pamėginkime nustatyti jūsų neurozės priežastį, – sako psichiatras pacientui. – Ką dirbate?
– Rūšiuoju apelsinus. Kiaurą dieną loveliu žemyn rieda apelsinai, o aš stoviu apačioje ir juos rūšiuoju. Į vieną krepšį – didelius, į kitą – vidutinius, į trečią – mažiukus.
– O ko čia nervuotis? Juk toks puikus ramus darbas!
– Ramus? Supraskite pagaliau, kad kiaurą dieną aš privalau vos ne kas sekundę priiminėti sprendimus, sprendimus, sprendimus…

 

– Ar tiesa, kad Pieškino niekas negali nokautuoti?
– Tiesa.
– O kaip jam taip sekasi?
– Labai paprasta: jis pasiduoda dar nesulaukęs nokauto.