Kai mergina netikėtai sugalvoja vesti..

Dienos anekdotas:

Kas kokio amžiaus moteriai būdinga:
8 metų – paguldai ir seki pasaką.
18 metų – seki pasakas, kad paguldytum.
28 metų – gulasi ir be pasakų.
38 metų – ji seka tau pasakas, kad atsigultum prie jos.
48 metų – seki jai pasakas, kad tik nereikėtų gultis su ja.
58 metų – visas dienas nesikeli iš patalo, kad tik nereikėtų klausytis jos pasakų.

Va taip jau ir būna su tomis senmergėmis… Netekėsiu, netėksiu ir pyst tik tai 😀

 

10-01
Dienos anekdotas:
Mieloji mano, vienintele, švelnioji, saldžioji, geroji, karštoji, lieknoji, geroji, geidžiamoji, mylimoji, artimoji, nepakartojamoji, nepralenktoji!
Vaikeli, šakelė, kregždute, žuvyte, žvirbliuk, katyte, letenėle, paukščiuk mano, balandėle, gulbyte, poniute! Aušrele, žvaigždute, avele, saulute, gėlele, varpeli, upeli, rasele, pūkeli, nuostabioji, idealioji, groži mano, lėlyte, mažute, brangenybe, svajone mano, likime mano, džiaugsmeli, viltie, cariene, dievybe!..
Dvasios deimante, akių šviesa, širdies perle! Na, Būk tu žmogus, na, duok pinigų alui!….