Kai vaikinas baigia anksčiau..

03-03

Važiuoja traukinio kupė rusas ir lietuvis. Rusas lietuviškai nė bum bum, lietuvis rusiškai taip pat nieko… Na nuvažiavo gera gabalą kelio, rusas ištraukia butelį baltos, pora stiklinių, lietuvis lašinukų, svogūniukų… Pripila rusas pusė stiklinės lietuviui, pusė sau.
Lietuvis:
– Taip ir padvėsti galima…
Rusas:
– Nu, pa dvesti tak pa dvesti…

 

1937-ieji metai. Josifas Stalinas nuvažiuoja į mokyklą aplankyti mokinių,
papasakoti jiems apie komunizmą ir pan. Ateina į vieną klasę ir pradeda
kažką pasakoti. Vaikams nuobodu, jie ima knapsėti. Tai matydamas, Stalinas
iš monologo pereina į dialogą:
– Sakykit, vaikučiai, gal turite kažkokių klausimų?
Ranką pakelia Petia:
– Taip, turiu tris klausimus.
– Sakyk, – leidžia Stalinas.
– Pirma: Kas nužudė Kirovą? Antra: Kodėl žmonės šalyje taip skursta? Trečia:
Kodėl šalyje nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės, vykdomi trėmimai?
Stalinas išbąla, jį išpila šaltas prakaitas, bet staiga suskamba skambutis,
vaikai pašoka ir išbėga iš klasės. Kitos pamokos pradžioje Stalinas
pratęsia:
– Na, ar dar kas nors turite man klausimų?
Ranką pakelia Maša:
– Taip, turiu penkis klausimus.
– Sakyk, – leidžia Stalinas.
– Pirma: Kas nužudė Kirovą? Antra: Kodėl žmonės šalyje taip skursta? Trečia:
Kodėl šalyje nuolat pažeidžiamos žmogaus teisės, vykdomi trėmimai? Ketvirta:
Kodėl skambutis nuskambėjo 20 minučių anksčiau? Penkta: Kur dingo Petia?