Kai visiškas senis nori pakabinti jauną panelę..

Dienos anekdotas:

Guli senas suvalkietis mirties patale, šalia jo lovos stovi visa šeima. Visi nuliūdę, nori atsisveikinti su seneliu. Staiga suvalkietis prabyla drebančiu balsu:
– Ar mano žmona čia?
– Čia aš, mielasis, čia! – atsako žmona.
– Ar mano vaikai čia?
– Taip, tėveli, mes šalia tavęs stovime! – atsako nuliūdę vaikai.
– O mano anūkai čia?
– Taip, seneli, mes visi čia! Visa tavo šeima!
– Tai kokio velnio šviesa virtuvėje palikta?


14-01

Atvežė čiukčia į Maskvą parduoti kailiukų. Patiko viena maskvietė.
Čiukčia ir sako:
– Aš tau vieną lapę – tu man vieną naktį.
Moteris sutiko. Kitą dieną jai patiko, kad galima lengvai užsidirbti lapę ir ji pasiūlė pakartoti. Pakartojo. Bet čiukčia nedavė kailiuko. Paėmė dar ir pirmąjį.
– Čiukčia norėjo – čiukčia mokėjo. Tu nori – tu moki.

 

Blondinė pasakojasi draugei:
– Žinai, vakar susipažinau su tooookiu vyruku… Nežinau nei ką galvoti…
– O koks jisai?
– Na, važinėja nauju 600-iniu “mersu”, ant kaklo nešioja tiesiog nepakeliamą piršto storio grandinę…
– O kaip pas jį kelnėse?
– Tai vat… Irgi piršto storio… Irgi nepakeliamas…