Kaip zuikis su kurmiu pas mergas lėkė..

Pas lokį atbinzena ežiukas, 3 valandą nakties pažadina ir klausia: – Ar turi klijų? – Kvailys! – suriaumoja lokys. – Dėl tokio nieko žadina! Neturiu aš jokių klijų. Po kurio laiko ežiukas vėl ateina pas kaimyną. Pažadino vėl. – Ko tau reikia? – suurzgė perpykęs lokys. – Nieko. Atnešiau klijų.   Studentas valgykloje nešasi padėklą […]

Skaitykite toliau