Paliktas langas..

75-erių metų senuko daktaras paprašė tyrimams atnešti spermos. Padavė stiklinį indelį ir pasakė:
-Jūs ramiai parsineškit namo ir atneškite rytoj analizams savo spermos.
Kitą
dieną senukas prisistatė pas daktarą su absoliučiai tuščiu indeliu. Kai
daktaras paklause, kas atsitiko, senukas papasakojo:
…-Žinot,
daktarėli, pirmiausia mėginau dešine ranka – nieko…. Paskui bandžiau
kaire ranka – vis tiek nieko… Tada paprašiau žmonos, kad padėtu: jinai
bandė dešine ranka, paskui kaire ranka – vis tiek nieko… Paskui
mėgino burna – pirmiausia su dantimis, paskui išsiėmus dantis – vis tiek
nieko. Mes netgi pasikvietėm kaimynę – ji irgi bandė: pirmiausia abiem
rankom, paskui pažasty, paskui suspaudus tarp keliu – vis tiek nieko….
Daktaras buvo šokiruotas:
-Jūs dar pasikvietėt kaimynę ?!?!…
-Aha, – atsakė senukas, – Bet taip niekas iš mūsų ir nesugebėjo atidaryt to prakeikto stiklainio…