Panelės naktiniam klube…

Grįžta namo vyras, žiūri – žmona nuoga guli. Suprato, kad kažkas negerai, puolė po kambarius lakstyti, ieškoti. Nieko neradęs, išėjo į balkoną parūkyti. Žiūri – kažkas kabo ant rankų. Galvoja: “Aha, radau…“ ir pačiupęs spintelę, kad trenks per tas rankas, per rankas… Vyksta teismas. Kaltinamasis pasakoja: – Pareinu namo, žiūriu žmona nuoga. Iš karto supratau, […]

Skaitykite toliau

Vaikinai myli paneles…

Sutiko valstietis Dievą ir nuoširdžiai pasišnekėjo: – O Dieve, Tu mums toks geras – visko davei po du, tik šitą, patį smagiausią daikčiuką vieną. – Tai kiek gi norėtum tų smagiausių daikčiukų? – paklausė Dievas. – Nors penkiolika, – nesivaržydamas paprašė valstietis. – Gerai, tegul būna kaip nori, – atsakė Dievas. Ir valstietis pajuto, kad pas jį atsirado penkiolika daikčiukų. […]

Skaitykite toliau