Panelės naktiniam klube…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

26-10

Grįžta namo vyras, žiūri – žmona nuoga guli. Suprato, kad kažkas negerai, puolė po kambarius lakstyti, ieškoti. Nieko neradęs, išėjo į balkoną parūkyti. Žiūri – kažkas kabo ant rankų. Galvoja: “Aha, radau…“ ir pačiupęs spintelę, kad trenks per tas rankas, per rankas…
Vyksta teismas. Kaltinamasis pasakoja:
– Pareinu namo, žiūriu žmona nuoga. Iš karto supratau, kad kažkas yra, suradau jos meilužį kabantį ant balkono turėklų ir supykęs trenkiau su spinta…
Nukentėjęs:
– Palaisčiau gėles balkone, nutariau pasimankštinti. Pasikabinau rankomis už kaimyno balkono turėklo ir ėmiau daryti prisitraukimus. Staiga kažkas kaip trenks su spinta per rankas…
Liudininkas:
– Sėdžiu, vadinasi, spintelėje, staiga kažkas kaip čiupo ją ir metė per balkoną, dar turėklą užkabino…

Mergina nevyniojanti žodžių į vatą…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

25-01

Kalėdų senis sėdėjo prie eglutės miesto aikštėje ir kalbino vaikus, ko jie norėtų Kalėdoms. Staiga prie jo priėjo jauna mergina ir atsisėdo ant kelių. Senis kiek nustebo, bet kadangi ji labai meiliai jam šypsojosi, tai visgi paklausė: „Na, o ko tu norėtum Kalėdoms?“ „Kai ko savo mamai“, – atsakė ši. „Kaip gražu iš tavo pusės“, – nusišypsojo Senis. – „Tai ką gi jai padovanoti?“ „Žentą“.

Vaikinai myli paneles…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

17-01

Sutiko valstietis Dievą ir nuoširdžiai pasišnekėjo: – O Dieve, Tu mums toks geras – visko davei po du, tik šitą, patį smagiausią daikčiuką vieną. – Tai kiek gi norėtum tų smagiausių daikčiukų? – paklausė Dievas. – Nors penkiolika, – nesivaržydamas paprašė valstietis. – Gerai, tegul būna kaip nori, – atsakė Dievas. Ir valstietis pajuto, kad pas jį atsirado penkiolika daikčiukų. Vienus pasikišo po diržu, kitus paliko laisvai kaboti, net ačiū nepasakęs norėjo sprukti, tačiau išgirdo Dievą klausiant: – Palauk, brangusis, kodėl bėgi? O kur dar 30 kiaušinių?