Branginkite geras mergaites…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

gerosmergaites

 

Kupranugariukas klausia mamos:
– Mama mama, o kodėl mūsų kojos tokios sunkios ir plačios ?
– Todėl, kad smėlynuose neįklipmtume
– O kodėl mūsų kailis toks tankus ?
– Tam kad apsaugotų nuo alinančio saulės karščio
– Mama, o kam mum kupros ant nugarų ?
– Tam, kad sukauptume maisto ir vandens atsargas ir galėtume dykumoje išbūti, kai aplink nė lašo vandens ir nė mažiausios žolelės
– O nafig, mama, mum visi šiti navorotai čia, zoologijos sode?

Moterų logika

Kategorija: Anekdotai | 0

1. Vyras vėlai pareina i namus. – Meilužę įsitaisei, paleistuvi?!

2. Anksti pareina i namus. – Gal aš už tave dirbsiu, veltėdi?!

3. Daug dirba. – Reikėtų pažiūrėt, ką tu taip dirbi!

4. Mažai dirba. – Šeimos negali išmaitint, išsigimėli!

5. Mažai uždirba. – Iš tavo atlyginimo net katė neturi kuo šikt!

6. Daug uždirba. – Įsivaizduoju, kiek tu nuo manęs nusuki, kai tiek uždirbi!

7. Daug gauna, bet mažai dirba. – Nemaniau, kad teku už bandito!

8. Mažai gauna, bet daug dirba. – Tokių mulkių, kurie artų už skatikus, su šviesa reikia paieškot!

9. Mažai dirba, mažai gauna. – Pažiūrėk į mane – negaliu net gatvėj pasirodyt!

10. Daug dirba ir daug gauna. – Šitiek uždirbi, o aš trečią dieną tais pačiais kailiniais turiu vilkėt!

11. Nepadeda namie. – Aš tau nesisamdžiau namu darbininke!

12. Padeda namie. – Geriau jau ant sofos drybsotum, atgrubnagi!

13. Nedovanoja gėlių. – Kai anytos gimimo diena, tai net mimozų leki pirkt!

14. Dovanoja gėlių. – Kaimynas saviškei visą gėlyną užveisei, o čia mat tris nusususius gvazdikus šiaip ne taip išdrebino!

15. Nekalba švelnių žodžių. – Teisingai mama sakė, kad jie tik iki vestuvių tokie švelnūs!

16. Kalba švelnius žodžius. – Įdomu, kokia pempė tave tokių žodelių išmokė?!

17. Išneša šiukšles. – Pas meilužę išėjo!

18. Neneša šiukšlių. – Lauk iš namų!

19. Žiūri televizorių. – Tu tik ant lovos drybsoti moki!

20. Nežiūri televizoriaus. – Tau tik vienas dalykas galvoje!

Pinokio rūpestis

Kategorija: Anekdotai | 0

Senelis išdrožė iš medžio Pinokį ir išleido į
pasaulį. Grįžta Pinokis po savaitės nuliūdęs
ir senelis klausia:
– Tai kas atsitiko?
– Žinai, susiradau merginą ir neturiu to
daikčiuko… – Nieko, ne bėda, – ir senelis jam padaro tą
daikčiuką.
Po 2 savaičių grįžta Pinokis, vėl visas
nusiminęs, senelis ir klausia:
– Tai kas dabar, vaikeli?
– Daug rakščių ant to mano daikto… – Nieko, tuojau padarysim, – paėmė ir su
švitriniu popierium nušveitė.
Po savaitės ateina Pinokis visas laimingas,
senelis ir klausia:
– Kodėl toks laimingas, vaikeli?
– Kam tos merginos, kai yra švitrinis popierius?

1 24 25 26 27