Kaimynai galvoja, kad čia gyvena skurdžius, kol neužeina į namo vidų