Nesusimokėjęs verslininkas ir policininkas..

Petriukas, žiūrėdamas į besidulkinančią šunų porą, klausia tėtės:
– O ką jie čia veikia?
Tėtė truputį užsikirsadmas:
– Matai, kaip čia tau paaiškinti. va, tas kur apačioje – atsipalaiduoja, o tas kur višuje – įsitempinėja.
– Aaaa, viskas aišku. O moralė tai tokia: neatsipalaiduok, o tai išdulkins kaip šunį, ar ne tėveli?

 

Mokytoja per matematikos pamoką klausia Petriuko:
– Jei aš tau duosiu 200 litų, o tu po 50 išdalinsi Marytei, Onutei ir Birutei, kiek liks pačiam?
– Sunku pasakyti, kiek po tokios geros orgijos gali likti!