Visiškas merginos atvirumas..

01-06

Motina turėjo tris dukras, kurios sugalvojo visos ištekėti tą pačią dieną. Na, atšoko vestuves, o vakare dukros su savo jaunikiais užsidarė savo kambariuose – patys suprantate, ko. Motina nutarė pasiklausyti prie durų, kaip gi joms ten einasi. Priėjo prie vyriausios dukters durų, o už jų – šauksmai, aimanos, dejonės. Priėjo prie viduriniosios dukters kambario, o ten kad juokiasi, kad žvengia. Galop priėjo prie trečiosios dukters kambario – visiška tyla.
Ryte, kai visi susirinko daryt pachmielo, motina pasikvietė visas dukras ir klausia vyriausiosios:
-Šiąnakt iš tavo kambario girdėjau riksmus. Gal kas nutiko?
-Ne, mama. Juk tu mane mažą mokei, kad jei skauda, reikia šaukti.
Motina supratingai linkteli ir klausia antrosios dukters:
-Tavo kambaryje aš girdėjau juoką. Gal kas nutiko?
-Ne. Juk kai buvau maža, tu man sakei, kad reikia juoktis, jei kutena.- atsako dukra. Tuomet motina klausia jauniausios dukters:
-O pas tave išvis buvo tylu. Gal kas negerai?
-Viskas gerai. Juk pati mane mokei, kad negalima kalbėti pilna burna.

Nusivylusi pana..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

20-09

Turėjo galimybę trys durniai išeiti iš durnyno, jiems tik reikėjo pasakyti, kokia šiandien diena. Pirmasis:
– 150.
Antrasis:
– Ananasas.
Trečiasis:
– Ketvirtadienis.
Daktaras klausia:
– Iš kur tu gali žinoti?
– 150 padalinau iš ananaso.

 

Tėvas klausia sūnaus:
– Sako, sūnau, tu susitikinėji su Maryte iš 4-o aukšto?
– Jo. O ką, negalima?
– Nu kodėl, galima. Aš tavo metų būdamas irgi su ja susitikinėjau.

Su dviem merginomis…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

08-05

Apsiženijo Onytė ir Petriukas. Pirmoji naktis. Skambina Petriuko tėvas:
-Labas, Petriuk. Ką darot?
-Gulim su Onyte lovoj ir žiūrim televizorių.
-Petriuk,-sako tėvas,-reikia gi nusirengti.-Tėvas galvoja, na jau viskas bus gerai.
Po kiek laiko vėl skamba telefonas:
-Nu, Petriuk, ką darot?
-Ai, gulim lovoj nuogi su Onyte ir žiūrim televizorių.
Tėvas galvoja, nieko nebus reik viską paaiškint:
-Petriuk, paimk patį didžiausią savo organą ir įkišk ten, kur Onytė daro sisiuką.
Praėjus valandai tėvas vėl skambina, labai ilgai niekas nekelia ragelio. Atsiliepia Onytė.
-Tai kur Petriukas?-klausia tėvas.
-Ai jis jau visą valandą kojos iš klozeto ištraukti negali.

Didžiausias vyrų nusivylimas…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

17-11

Prancūzija. Iš urvelio išlenda pelė. Apsidairo. Katino nematyti. Greitai nubėga prie stalo, išmaukia vyno taurę ir greitai grįžta.
Vokietija. Iš urvelio išlenda pelė. Apsidaro. Katino nematyti. Greitai nubėga prie stalo, išmaukia bokalą alaus ir greitai grįžta.
Rusija. Iš urvelio išlenda pelė. Apsidairo. Katino nematyti. Greitai nubėga prie stalo, padaro šimtą gramų. Apsidairo. Katino nematyti. Dar šimtą gramų. Vėl apsidairo. Dar vis katino nėra. Na ir dar šimtą gramų. Apsidairo. Atsiremia į butelį ir pradeda barbenti nageliais: „Na ką, palauksime!“