Susirašinėjimas su mergina…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

23-08

Įsilaužia vagis į butą. Susirenka visus vertingus daiktus viename kambaryje, antrame, įžengia į trečią, o ten tupi didžiulis šuo ir urzgia. Vagis ima trauktis atatupstas, bet ūmiai pasigirsta balsas:
– Na ką, vogti atėjai?
Vagis apsidairo ir pamato ant spintelės papūgą. Mėgina ją raminti:
– Tyliau, tyliau…
O papūga vėl:
– Tai ką, vogti atėjai?
– Tyliau, negi kitokių žodžių nemoki?
– Moku. „Pulk!“…

Pasirodo būna ir taip…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

23-07

Mergina padavė skelbimą, kad ieško vyro. Reikalavimai: kad nemuštų, nevaikščiotų pas kitas ir būtų geras lovoje. Kitą dieną paskambina senukas be rankų, be kojų tai merginai į duris. Mergina klausia:
– Ko nori?
Senukas atsako:
– Atėjau pagal skelbimą.
– Taigi rankų neturi.
– Na taip, bet tavęs nemušiu.
– Dar ir be kojų tu.
– Kad pas kitas nevaikščiočiau.
– O tu bent lovoje ką nors sugebi?
– O kaip tu manai, su kuo aš į duris paskambinau?

Kai žmona nori prigauti…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

23-06

Pabėga žmogelis iš kalėjimo, kuriame praleido 15 metų. Įsilaužia į namą ieškodamas pinigų ir ginklų, bet aptinka jauną porelę lovoje. Jis liepia vyrui lipti iš lovos ir pririša prie kėdės. Rišdamas prie lovos merginą jis ant jos užlipa, bučiuoja kaklą, o paskui atsistoja ir nueina į vonią. Kol jis būna vonioj, vyras pašnibždomis sako žmonai:
– Klausyk, jis yra pabėgęs kalinys – pažiūrėk į jo rūbus! Jis turbūt daug laiko praleido kalėjime ir daug metų nematė moters. Aš mačiau, kaip jis bučiuoja tavo kaklą. Jei jis norės sekso, nesipriešink ir nesiskųsk, daryk ką tik jis lieps. Patenkink jį, kad ir koks jis tau būtų šlykštus. Jis turbūt yra labai pavojingas. Jei jis supyks, nužudys mus. Būk tvirta, brangioji. Myliu tave.
Į tai žmona atsako:
– Jis nebučiavo man kaklo. Jis man kuždėjo į ausį. Jis pasakė, kad yra gėjus ir mano, jog tu esi simpatiškas ir dar paklausė ar mes turime vazelino. Aš jam pasakiau, kad vonioje turime. Būk tvirtas, brangusis. Aš irgi tave myliu.

Su vienuole…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

23-05

Du vyrukai pakelėje kabina plakatą „Stop karui keliuose! Mirtis jau arti! Mažink greitį, kol nevėlu!“. Pro juos dideliu greičiu pralekia sunkvežimis. Iš kabinos iškiša galvą vairuotojas ir grūmodamas kumščiu rėkia:
– Užknisote su ta savo socialine reklama!
Sunkvežimis dingsta už posūkio. Po kurio laiko pasigirsta didelis BUM. Vienas vyrukas sako kitam:
– Gal reikėjo užrašyti paprasčiau – „Tiltas išardytas“?

Svarbus pirmo pasimatymo patarimas vyrams…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

23-03-02

Vyksta egzaminas. Pilna auditorija studentų. Visi gauna begalę klausimų, o visi klausimai – testo principu: duoti keli atsakymai, reikia išsirinkt teisingą. Dėstytoja stovi prieky. Žiūri – gale vienas studentas pasiėmęs monetą išmeta ją į viršų, pagauna ir pasižiūri, kas iškrito – herbas ar skaičius. Pasižiūri – parašo atsakymą. Išmeta, pasižiūri, parašo atsakymą…
Dėstytoja galvoja: na šitas greit baigs…
Tačiau visi studentai jau parašė, tik vienas tas liko!? Dėstytoja ima nervintis – kiek gi galima… O tas vis sėdi ir mėto monetą, pagauna, apžiūri, pasižiūri į egzamino lapus… Pagauna, apžiūri, pasižiūri į egzamino lapus…
Dėstytoja neiškentus prieina prie studento ir klausia:
– Tai aš matau, kad jūs jau neberašot?
– Taip.
– Tai reiškia – baigėt?
– Ne. Dar ne. Dar nebaigiau.
– Tai kam jūs tą monetą mėtot?
– Matot, dėstytoja, noriu pasitikrint atsakymus…

Kaip merginos laikosi dietos…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

23-02

Išėjo iš miško briedis. Tikrų tikriausias briedis! Apsidairė ir pamatė aptvare briedę.
Briedis galvoja: na nebūsiu aš tikras briedis, jei…
Tik įsibėgėjo ir visu savo galingu kūnu šoko per tvorą! Ir užsikabino už jos labiausiai skaudama vieta…
Peršoko, stovi… kojas suspaudęs, skausmas – neįmanomas! Nieko daryt negali…
Briedė pasidairė pasidairė, šiokią tokią pauzę padarė ir galvoja: gal reikia jo dėmesį kaip nors atkreipti…
Prieina ji prie briedžio ir sako:
– Aš esu briedė… Patelė…
O briedis per sukąstus dantis atsako:
– O aš briedis… Tiesiog – briedis…

Tas nepakartojamas jausmas…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

23-01

Atėjo naujokas į golfo klubą. Taisyklių jokių nežino, lazdą pasiėmė, priėjo prie profesionalo ir sako:
– Tikriausiai seniai žaidi, gal gali paaiškint man taisykles? Aš čia pirmą kartą. Kaip čia žaist?
Profesionalas atsako:
– Kaip? Taigi pasiimi lazdą, pastatai kamuoliuką ir muši. O reikia pataikyti va į tą pievelę su vėliavėle. Matai, ten toli?
Naujokas pasistatė kamuoliuką, lazda tik šmaukšt! Kamuoliukas ir nuskrido link pievelės. Naujokas su profesionalu nubėgo pažiūrėt. Profesionalas žiūri – 2 centimetrai nuo duobutės!
Naujokas sako:
– Na o toliau ką daryt?
Profesionalas „apšalęs“ sako:
– Nu… Nu dabar reikia šitą kamuoliuką įmušti į tą skylutę už 2-jų centimetrų…
Naujokas:
– Nu klausyk, nu tai reikėjo iš karto sakyt…

Su kaimyne…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

20-06

Grįžo Mažutis iš Lietuvos krepšinio čempionato Lenkijoje ir galvoja: „Reikėtų dabar į parduotuvę nueiti, bet kaip aš čia dabar išeisiu į lauką, juk žmonės kiaušiniais apmėtys!“ Na tai ir sugalvojo. Užsidėjo netikrus ūsus, prisiklijavo barzdą, išėjo ir mąsto: „Reikėtų išbandyti, ar tikrai žmonės manęs neatpažins.“ Žiūri – eina bobulytė. Tai ir klausia jos:
– Bobulyt, gal žinai kiek dabar valandų?
Bobulytė atsako:
– Taip, pusė penkių, Andriau.
Mažutis nustebęs klausia:
– Iš kur tu žinai mano vardą?
O bobulytė ir sako:
– Čia aš, Butautas.

Neeilinis pasiteisinimas…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

20-07

Troleibusas… Vasara… Karštis… Į troleibusą įlipa moteris su neskustomis pažastimis. Laikosi už turėklo… Šalia jos stovi girtas chronius. Jis arti trūkimo ribos. Bet troleibusui stabtelėjus chronius trumpam atsipeikėja ir ima uostyti orą aplinkui. Po minutėlės susivokia, iš kur eina kvapas, ir įsistebeilija į neskustą moteriškės pažastį. Paskui nužvelgia tą moteriškę, ir sako:
– Klausykit, panele balerina, arba nešiokit triusikus, arba nuleiskite savo koją!

Pirmas pasimatymas…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

20-05

Užėjau į parduotuvę kelioms minutėms. Kai išėjau į lauką pamačiau, kad policininkas rašo baudos kvitą už ne vietoje pastatytą automobilį. Aš priėjau ir gražiai paprašiau, kad už pirmą nusižengimą taip smarkiai nebaustų. Policininkas nesileido į kalbas ir rašė toliau. Tada aš pasakiau, kad jis neturi širdies ir žmogiškumo. Jis išrašė dar didesnę baudą. Na, aš pradėjau jam šaukti, kad jis yra tikras paršas ir fašistas. Jis ėmė išrašinėti dar vieną kvitą už pereigūno įžeidimą ir ėmė kabinėtis, kad įskilęs stiklas, nudilusios padangos ir dar kažkas. O aš išdėjau jį į šuns dienas kaip tiktai mokėjau. Baudos kvitų buvo prirašytas visas šūsnis. Kai jis bandė man juos įbrukti, pasakiau, kad neimsiu ir tegul jis juos susisuka į triūbelę ir susikiša sau į užpakalį. Policininkas užkišo visus kvitus už valytuvo ir dar ėmė išrašinėti šaukimą į teismą. Tegul rašo, ką nori. Mano mašina stovi už kampo aikštelėje. Aš čia šiaip pasišaipyti iš policijos atėjau.

1 593 594 595 596 597 598 599 806