Kai nusprendi pasidalinti…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

16-04

Jei tarsime, kad sveikas tvirtas vaikinas miške per dieną gali surinkti 5 kilogramus mėlynių, o sveika mergina – irgi 5, tai dar nereiškia, kad kartu nuėję į mišką, jie surinks 10 kilogramų… | Vyras su žmona susitarė, kad reikia registruoti išlaidas. Registruoti
viską turėjo žmona. Po savaitės vyras pažiūrėjo į išlaidų knygelę ir aptiko tokius skaičius: – Maistas: 65lt – Lesalas kanarėlei: 7lt – Skalbimo priemonės: 12lt – Įvairios smulkmenos: 1289lt

Merginimas – tikrai ne jo sritis…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

16-02

Atskrenda Senelis Šaltis į karštą karo ir bado išsekintą kraštą, sėdi vaikiukai visi sudžiuvę, sulysę, musėmis aplipę laukia Senelio Šalčio…  Senelis Šaltis:  -Na, kas nieko nevalgo, tam dovanų nebus… | ai kuriais atvejais pasirodo, kad gražūs moters dantukai dar yra ir aštrūs. Ypač tais pačiais, kai kuriais atvejais.

Svarbiausia būti nuoširdžiu…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

16-01

Eina žmogelis mišku. Mato beržas stovi, o ant jo kažkas lyg ir kabo. Prieina arčiau – ogi 10 metrų aukštyje maža, kokių 8-erių metų mergaitė dantimis į šaką įsikabinusi kadaruoja. Žmogelis nustebęs kausia:  -Mergaite… Mergaite, ką tu ten veiki? O mergaitė per dantis sušvogždžia:  -Ghhhrr… Ką, nema-ai, šulą šiurbiu!!!

Linksmiau gyventi, kai…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-13

Prie besiilsinčių gamtoje skustagalvių „treninguočių“ prieina senukas ir klausia: – Klausykit, ar ten ne jūsų bulteljeras bėgiojo? Tie piktai atsako seneliukui: – Na, mūsų, o koks tavo reikalas? – Suprantat, mes irgi čia šalia ilsimės ir taip jau atsitiko, kad mano šuniukas nugalabijo jūsiškį… Skustagalviai: – Ką tu seni nusišneki!!! O kas ten per žvėris pas tave? – Mažas pudeliukas. – ??? – Jūsų šuo maniškiu paspringo…

Greičiausias būdas suvilioti bet kurį vyrą…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-12

Sėdi bobulkos šimtametės ant suoliuko. Nuo ryto iki vakaro. Į praeinančius žmones žiūri. Tarpais pašneka ką nors. Ir štai, viena sako: – Ei, o kas čia taip dvėseliena smirdi? Ei, Ona, ar girdi? Ona??? | Švenčia didelė vyriška kompanija. Visi linksmi tokie, tik vienas kažkoks liūdnas. Draugai ima kamantinėti: – Tai kas atsitiko, Petrai, ko toks nelinksmas? – Ai… Žmona AIDS apsirgo  Vyrukas peržvelgia draugus ir prideda: – Ei, ko jūs visi taip išbalot? Aš juk tik pajuokavau…

Trumpas ir aiškus sveikinimas…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-11

Gimdymas. Akušeris ištraukia vaiką – berniukas, tik jis neverkia, o  juokiasi susiėmęs už pilvo. Rankutė suspausta į kumštį. Akušeris sutrikęs  atgniaužia kumštį, o ten – kontraceptinė tabletė. | Per raudoną šviesą dideliu greičiu pravažiuoja vaikinas. Po kiek laiko jį pasiveja policija, išlipa, o policininkas drėbteli: -Tai ką, dar vieną bulių į narvą vešim.

Šių laikų moterys…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-10

Pareina girtutėlis tėvas namo, vos pataiko į duris ir prieškambaryje atsiremia rankomis į sieną. Pribėga sunelis ir taria: – Tėti, tėti, ar galėtum sutvarkyti mano sugedusį dviratį ? Tėvas pakelia galvą ir taria: – Aha, viską dabar metu ir einu tau dviratį taisyt!!! |  Nėščia moteris ateina pas astrologą sudaryti jos būsimam kūdikiui gyvenimo prognozes.  – Po kokiu ženklu buvo pradėtas kūdikis? – klausia astrologas.  – „RŪKYTI DRAUDŽIAMA!“

Jeigu ji viską prisimins…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-09

Dvi sraigės kalbasi:  – Žinai, vakar radau vieną tokį sodą… Ten tiek kopūstų…  – A, žinau tą sodą. Bet ten labai piktas sarginis šuo, tu nebijai?  – O ko bijoti? Tas šuo toks lėtas, kad kol pradės mus vytis, mūsų ten nei kvapo neliks. | – Grąžinu šunį, kurį vakar iš jūsų pirkau! – O ką jis blogo padarė? – Naktį taip garsiai lojo, jog negirdėjau, kaip vagys apšvarino butą!

1 593 594 595 596 597 598 599 753