Kaip pastatyti neištikimą panelę į vietą…

Stalino laikais susitinka du draugai. Seniai nesimatę, kalbasi, pasakojasi. Vienas ir sako: – Girdėjau dviračių gamykloje dirbi, tai turbūt kasdien po detalytę parsineši ir jau turbūt kokį dviratį susirinkai. Kitas: – Et! Kad ir kiek bandžiau dviratį surinkti, išeina tai kulkosvaidis arba naikintuvas…   – Duokite man „Daktariškos“ dešros ritinėlį. – Kurį? – Nėra skirtumo, […]

Skaitykite toliau

Pasiūlo pakeisti…

Taksistas parveža naująjį rusą namo. Šis sumoka lygiai tiek, kiek rodo skaitiklis. – Vakar aš jūsų sūnų vežiau, tai jis man šimtą dolerių davė, – stebisi nepatenkintas vairuotojas. – Taigi jo tėvas – milijonierius, o aš – našlaitis.   Liesas kaip pieštukas „inteligent“ grįžta namo, o žmona aišku lovoje su meilužiu. Meilužis – dvimetrinis milžinas, […]

Skaitykite toliau

Pasiūlymas merginai

Pacientas, drebėdamas iš baimės, ateina pas stomatologą. – Nesijaudinkite, – ramina jį gydytojas. – Nesuspėsite nė išsižioti, kaip aš jums iš trauksiu dantį. – Tikrai? – dar labiau sunerimsta pacientas. – O pro kur jūs jį ištrauksite?   Ateina naujasis rusas į policiją ir pareiškia: – Paskutiniu metu aš labai dažnai gaunu laiškų su grasinimais. […]

Skaitykite toliau

Tiesa apie tėvelį

Vyrukas guodžiasi draugui: – Žinai, mano dėdė mirė. Gal galėtum paskolinti juodą kostiumą? – Na, jei jau toks reikalas – imk. Praeina savaitė, dvi, trys. Vyriškis, nesulaukęs, kada draugas grąžins kostiumą, klausia jo: – Tai kaip ten dėl to kostiumo? – Aš juk sakiau tau: dėdė mirė, tai su tuo kostiumu ir palaidojom.

Skaitykite toliau

Merginos neištikimybė…

Skelbimai: – Įdomiam kūrybiniam darbui reikalingi krovikai. – Keleiviai, reikalaukite, kad troleibuse visada būtų vairuotojas! – Parduodu tualetinį vandenį. Kibirais!!! – Perku spalvotas vyriausybės narių nuotraukas ir šautuvą su optiniu taikikliu. – Parduodu cigaretes „bond“. Tel: 007-007. Kviesti Džeimsą. – Dingo šuniukas su trimis kojomis. Ypatingas požymis – kai šlapinasi, griūna. – Siūlome gerai apmokamą […]

Skaitykite toliau

Jis nusipelno…

Generolas tikrina dalinį ir staiga ant švariai nušluoto tako pamato nuorūką. Atsisukęs į lydintį pulkininką rūsčiai klausia: – Kieno ši nuorūka?! Po minutės pribėga pulkininko atsiųstas leitenantas: – Niekieno, ponas generole, galite rūkyti.   Pasakyk žmogui, kad danguje 98644849268 žvaigždės ir jis patikės. O parašyk „Atsargiai dažyta“ – jis patikrins.

Skaitykite toliau

Nuoširdi dukra…

Pas suvalkietį užeina kaimynas ir sako: – Būk žmogus, duok vandens iš savo šulinio porą kibiriukų? Nu gerai, davė… Po kelių minučių vėl kaimynas: – Būk žmogus, duok vandens iš savo šulinio porą kibiriukų? Gerai, davė… Po kelių minučių vėl taspat… Suvalkiečiui kilo įtarimas – agi vanduo gal pinigus kainuoja ar kaip… Kai vėl po […]

Skaitykite toliau

Kaip greitai keičiasi vyrų nuomonė…

Petriukas mokykloje išdaužė langą, mokytojas liepė atsivesti tėvą. Petriukas pareina namo ir sako: – Tėvai, tave kviečia į mokyklą! Tėvas nuėjo, viską išsiaiškino, tuo ir baigėsi. Po poros dienų Petriukas vėl pareina iš mokyklos, šį kartą suolą sulaužęs. Sako: – Tėvai, vėl tave į mokyklą kviečia. Tėvas vėl nuėjo, vėl viską išsiaiškino ir parėjo. Po […]

Skaitykite toliau