Ir tu pabandyk…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-07

Davė caraičiui Ivanui caras lanką su strėle ir liepė, išėjus į lauką, šauti. Kur nukris jo strėlė, ten ir nuotaka bus. Išėjo caraitis Ivanas į lauką, įtempė templę ir šovė. Sėkmingai nukrito jo strėlė! Vestuves atšventė kartu su uošvienės laidotuvėmis! | Vienas medžiotojas sako kitam:  – Oho, kokia meška! Kiek kartų šovei? – Dešimt. – Kiek pataikei? – Nė karto. – Kaip tai? – Ji iš juoko nudvėse!

Kai tau jau 30…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-06

Pro banko duris į gatvę išeina verslininkas, eina per pėsčiųjų perėją į kitą gatvės pusę, tik staiga didžiuliu greičiu atlekia sunkvežimis, numuša verslininką, pervažiuoja jį priekiniais ratais, galiniais ratais, priekabos ratais… Verslininkas paguli minutėlę, atsikelia, nusipurto ir sumurma: – Na, ir užvažiavo… Beveik, kaip mokesčių inspekcija…

Geriausi dalykai…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-05

Dantų gydytojas išsitraukia iš dėžutės kažkokį keistą instrumentą. Pacientas susidomėjęs klausia: – O koks čia instrumentas? – Šis intrumentas man liko nuo mano senelio,- sako gydytojas. – O jūsų senelis irgi buvo dantistas? – Ne, per karą jis dirbo tardytoju. | – Jonai, tu esi buvęs Turkijoje? – Taip, pernai. – O Egipte? – Taip, šiemet. – O Kipre? – Užpernai buvau. – Na, ir kur poilsis geresnis? – Nežinau. Visur buvau su žmona ir vaikais.

Tikras vyras po romantinės vakarienės…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-04

Kaimo vaikinukas atvažiuoja į Vilnių. Įlipa į troleibusą, atsisėda. O priešais jį tuo pat metu atsisėda mergina. Tokia blondiniška, apkūni, iššaukiančiai apsirengusi, krūtys tiesiog virsta… Vaikinukas į ją užsižiūri. Mergina tai pastebi, ir iššaukiančiai taria: – Tai ką, seilės varva, ar ne? – Ne, – atsako vaikinukas. – Tiesiog pagalvojau, kiek tu pieno duotum, jei būtum karvutė…

Daktare, man jau 28 metai…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-03

Kartą električkoj važiuoja dvi moterys: jauna, sena bei trys vyrai. Električka įvažiuoja į tunelį ir tada pasigirsta bučinio garsas, o iš kart po jo pliaukšteli antausis. Panelė galvoja: – Va tą senę bučiuoja… Ne kad mane pabučiuotų. Senė galvoja: – Nu jaunimas pašol. Bučiuojas dar nesusipažinę… I vyras galvoja: – Dar kartą į tunelį įvažiuosim – dar pabučiuosiu. II vyras galvoja: – Dar pabučiuos kaip trenksiu… III vyras galvoja: – Dar syki trenks, kitoj stotelėj išlipu…

Tėvų palaikymas…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-01

Pasodina senelį į kalėjimą. Kameroje kaliniai jo ir klausia:  – Už ką sėdi, tėvai – Na, matot, mėgau kitiems pokštus daryt… – Parodyk! – Ne, paskui primušit mane… – Nebijok, nemušim! Senelis pamirko šluotą „š“ kibire ir pabeldęs į duris iškviečia prižiūrėtojus. Kai tik atsidaro kameros langelis, jis su šluota tiesiai jiems į veidą. Langelis greit užsidaro, po kelių sekundžių į kamerą įvirsta būrys prižiūrėtojų ir taria: – Na, tėvai, pasitrauk į šoną.

Nuoširdus bičas…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

12-07

Tipo įstrigo lapė tarp dviejų medžių… Ir pasklido miške gandas, kad dabar kas nori tas gali kūmutę gudriąją pravaryt, nes ana pabėgt negali… Sužinojo vilkas, pasakė meškai… Meška davolna. Meška pasigavo zuikį ir tam sako: – Gal tipo ir tu nori kūmutei pakaišiot? – Gal ir noriu… Ir nudūmė zuikis. Po kiek laiko susitinka vėl aniedu ir meška klausia: – Nu kaip, pakaišiojai? – Nu pagaliukų neradau, tai kankoriežių prikišau…

Vaikinai ir merginos…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

12-06

Trys draugai norėjo pasikviesti ketvirtą draugą eiti į barą padaryti po gramą. Tas ketvirtas nelabai norėjo eiti, nes buvo vedęs ir neidavo į barus, bet galutinai sutiko. Gėrė visi, bet tas pastebėjo, kad jau po 00.00 val. Atsisveikino su draugais ir siūbuodamas išėjo namo. Eidamas galvojo, kaip nuramins žmoną. Įeina į namus, eina į miegamąjį, mato o iš po paklodės matosi išskėstos kojos, tai vyrukas daug negalvodamas pradėjo mylėti ją prancūziškai. Kai ją patenkino, eina į vonios kambarį apiprausti fejsą. Žiūri – o ten ant klozeto sėdi jo žmona. – Ką tu čia darai!!!!!??? Žmona atsako: – Tyliau, mamą pažadinsi.

Iš klaidų reikia mokytis…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

12-05

– Gandais tikėti negalima! Štai man sakė, kad mano vyras man neištikimas. O aš paėmiau ir patikrinau. Ne! Ištikimas! Jis tik su savo draugu visą laiką kartu. Žvejoja, į kiną vaikšto, į mišką, į teatrą… Jie net miega kartu!…. | Aš dirbu ministro pavaduotoju. Todėl vazelinas „Nivea“ visada su manimi. Jis, žinoma, nenaikina prakaito kvapo ir bakterijų. Bet užtat aš lengvai kylu karjeros laiptais.

Merginos būna…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

12-04

Ėjo kažkur pasivaikščioti Vinipūchas su Piatačioku. Ir nepatikėsite – rado šautuvą! Čiupinėja, žiūrinėja, Vinipuchas į vamzdį žiūri – kas ten Piatačiokas, kvailas padaras, grabalioja, gaiduką čiupinėja. BABACH! Šūvis – Vinipūchui pusę galvos nunešė, guli tas ant žemės, kraujo baloj, agonijoj raitosi ir kriokia, o Piatačiokas jam su tokia nuoskauda balse: – Tu, Vini, vis juokiesi ir juokiesi, o man vat ausytes užgulė!

1 594 595 596 597 598 599 600 753