Pasimatymo atsisakymas…

Naujasis rusas užsuko pas kunigą. Išpažinties… Pašnekėjo jie, pašnekėjo. Na, ir naujasis rusas sako: – Žinot, šventas tėve… Mane labai godumas kamuoja… – Tai pasimelsk sūnau mano. Ir pabandyk išpirkti savo nuodėmę. – O kaip? – Na, pavyzdžiui, duok 50 dolerių pirmam sutiktam žmogui, kai tik išeisi iš bažnyčios… Išeina naujasis rusas iš bažnyčios, o […]

Skaitykite toliau

Sukta žmona

Trys vyrukai pakliuvo į rojų. Šventas Petras jiems ir sako: – Žinote, rojus labai didelis, dėl to visiems išduodame kokią nors transporto priemonę. Tai, kokią gausite, priklauso tik nuo to, kiek ištikimi savo žmonoms buvote. Sakykite, su kiek moterų laužėte savo ištikimybę? – Aš buvau neištikimas su 5 – iomis moterimis, – sako pirmas vyrukas. […]

Skaitykite toliau

Komplimentai…

Nors kiek pradedant kalbėti apie šiuolaikinę fiziką, būtina suprasti, kas yra elektra. Paaiškinsiu jums tai mikrobangės krosnelės pavyzdžiu. Pliaukštelėjus jungikliu, elektra laidais patenka į mikrobangę, kur virsta (elektrolizės būdu) mažutėlėmis mikrobangelėmis. Jos viduje naršo tol, kol aptinka gabalą kokio maisto. Aptikusios praneša vienos kitoms pliaukšėdamos uodegėlėmis tam tikru būdu. Tada bangelės – darbininkės prasiskverbia pailgosiomis […]

Skaitykite toliau

Ilgaplaukių merginų minusas…

Golfu važiuoja seimūnas, direktorius, verslininkas ir kompiuterininkas. Užgeso variklis ir sėdi visi keturi mašinoje. Kaip dera, pirmas prakalbo seimūnas: – Reikia, vyrai, priimti nutarimą, apsvarstyti, prabalsuoti ir pateikti Seimo pirmininkui apie netvarką Seimo transporto ūkyje. – Ilga ceramonija, – sako direktorius, – reikia atidaryti kopotą ir pažiūrėti, ar kas nors neprivatizavo variklio. – Kas nuo […]

Skaitykite toliau

Kietas sūnėnas

Kuklus vyrukas užeina į barą. Pamato mielą prie baro sėdinčią merginą, atsisėda netoliese. Po kokios valandos nedrąsiai prieina ir paando užkalbinti: – Ar jūs neprieštarautumėte, jei aš pasiūlyčiau susipažinti? Mergina atsisuka į vaikiną ir iš visos gerklės suspiegia: – NEEEEEE!!!! Aš nemiegosiu su Tavim!!!!!! Baro lankytojai, visi kaip vienas, atsisuka. Vyrukas, pasijutęs beviltiškai, nuspūdina šalin. […]

Skaitykite toliau

Ko gero ji irgi…

Tėvas, motina ir sūnus iš vidurio kaimo glūdumos pirmąkart atvažiuoja į didmiestį… Vaikščioja po didžiulį prekybos ir pramogų centrą. Motina nueina į maisto skyrių, o tėvas su sūnum vaikštinėja kur papuolė. Jų žvilgsnį patraukia keistos durys sienoje. Prie tų durų prieina sena sena šluba raiša bobutė. Virš durų degantis skaičius „10“ ima mažėti – 9_____8____7_____6 […]

Skaitykite toliau

Nėra žiauresnio padaro už kerštingą moterį…

Gaudo žmogus žuvį. Degtinę geria. Niekas nekimba. Ir užkibo mažas karosiukas. – Ir ką man su tavim daryti? Supylė karosui paskutini šnapsą į gerklę ir paleido. Ir kad prasidėjo kibimas!!!! Visą kibirą žuvies prigaudė. Žuvys kibire: – Nu karosas!!! Nu niekšas!!! Prigirdoooo!!!!! Paleidžiaaaaa!!!!!!   Mokytoja klausia vaikų, ką reikia daryti einant miegoti. Vaikai tyli, nes […]

Skaitykite toliau

Lionelis Messi uždirba 1 mln. € per savaitę, tačiau jo žmona…

Savaitgalis. Studentukai baliavoja, įsijautė atsikelia antradienį, vienas iš jų : – Chebra man atrodo pirmadienį egzaminas buvo… – Nu jo… – Tai ką darysim ? – Nieko kaip nors… Nueina trečiadienį pas dėstytoją ir sako: – Atleiskit mums pone nuvažiavom pas mano mamą kuri labai serga į Klaipėdą, grįžtant padangą nuleido ir niekaip negalėjom spėt […]

Skaitykite toliau