Šmaikštus tėvas

Miške dvi „brigados“ santykius aiškinasi. Pristatyta džipų, bemkių, aidi šūviai, riksmai. Čia privažiuoja policininkas, išdidžiai išlipa iš savo pasato, prieina prie pirmo pasitaikiusio bandito ir sako: – Laba diena. Ir kas gi čia dabar vyksta? Banditas išsitraukia krūvą baksų, įkiša mentui į kišenę: – Valink iš čia. Mentas apsisuka ir lėtai traukdamas link mašinos murma: […]

Skaitykite toliau

Vyras duše

Važiuoja du narkomanai su mašina. vienas staiga rėkia: – Stabdyk durniau, šuniuką pervažiuosi! Stabdyk! Bac pervažiavo. Važiuoja toliau. Tas vėl rėkia: – Stabdyk, kačiukas ant kelio! Stabdyk, kačiuką suvažinėsi!! Bac ir kačiuką pervažiavo. Važiuoja toliau. Vėl: – Stabdyk, bobutėėėė!!! stabd…. asile kodėl nestabdei, vargšę bobutę pervažiavai?! Tas atsisuka į jį ir sako: – Klausyk, pats […]

Skaitykite toliau

Tikras vyras nesileis žeminamas…

Šaudymo iš lanko varžybos. Išeina šveicaras su lanku, pasikviečia vieną žmogelį iš minios, duoda jam obuolį, pasako nueiti už šimto metrų ir užsidėti obuolį ant galvos. Žmogelis nueina, atsistoja kaip liepta, šveicaras šauna iš lanko ir tiesiai į obuolį. Minia žiūrovų patenkinta ploja, o šveicaras išdidžiai: – I am Wilhelm Tell!.. Tada išeina anglas, liepia […]

Skaitykite toliau

Vaikino prašymas

Oro uoste lėktuvo laukia Kaubojus, Indėnas ir Musulmonas. Laiko dafiga – chebra įsišneka, bet po kurio laiko pastebi, kad Musulmonas labai jau kraštutinių pažiurų: tiki Šventuoju Karu ir t.t. Kaubojus, kad nereikėtų bendrauti, atsilošia krėsle, susikelia kojas ant stalo ir užsismaukia ant akių skrybėlę – tipo, netrukdykit. Laikas eina, lėktuvo nėra. Galų gale, Indėnas atsikrenkščia, […]

Skaitykite toliau

Moters su maža krūtine privalumas…

Paskaita psichologijos fakultete: – Šiandien mes su jumis ištirsime 3 žmogaus emocijas: nustebimą, susierzinimą ir sužverėjimą. Prieina prie telefono, surenka atsitiktinį numerį: – Alio. Laba diena, pakvieskite prašau Igną. – Jūs apsirikote, čia toks negyvena. Padėjęs ragelį, dėstytuvas (patenkintas): – Tai buvo 1 stadija. Žiūrėkite toliau… Vėl surenka tą patį numerį: – Alio. Sakykite, o […]

Skaitykite toliau

Tobulas atsakymas…

Maža sena ledi eina gatve, tempdama du didelius plastmasinius atliekų krepšius. Vienas iš krepšių įplyšęs ir iš jo vis iškrenta po 20 dolerių ant šaligatvio. Pastebėjęs tai policininkas sustabdo ją ir sako: – Ponia, po 20 dolerių krenta iš jūsų krepšio. – Oh, iš tikrųjų! – sako sena ledi. Ačiū kad įspėjote. Grįšiu surinkti. – […]

Skaitykite toliau