Gyvenk pozityviai…

Ateina žmogelis pas gytytoją ir skundžiasi, kad naktimis šlapinasi į lovą. Gydytojas klausia: – Gal peršalote, gal taip ne kas? Žmogelis sako: – Kiekvieną naktį sapnuoju, kad ateina velniukas ir sako „einam pasisioti“. Ryte pabundu, lova šlapia. Gydytojas jam pataria: – Kai kitą kartą ateis velniukas ir sakys, kad eitum pasisioti, jam atsakyk, kad jau […]

Skaitykite toliau

Kai netinkamu momentu parašai…

Surikiavo seržantas naujokų būrį ir instruktuoja: – Įsivaizduokit skrenda vertaliotas ir neša… – Ne vertaliotas, o malūnsparnis, tamsta seržante! – Pertraiti! Išeit iš rikiuotės! Gult! Stot! Gult! Stot! Stot į rikiuotę! – Tai va, neša vertaliotas atominę granatą… – Ne granatą, o bombą, tamsta seržante! – Pertraiti! Išeit iš rikiuotės! Gult! Stot! Gult! Stot! Stot […]

Skaitykite toliau

Kai labai norisi pasigirti…

Vyksta anatomijos pamoka. Mokytoja vaikams: – Nagi, vaikučiai, pasakykit jūs man, koks organas žmogui naudingiausias? Petriukas kelia ranką. Mokytoja: – Petriuk, nuleisk ranką, žinau ką tu nori pasakyti. A, va Maryte, prašau. Marytė: – Tamsta mokytoja, aš manau, kad pats naudingiausias organas yra širdis. – Taip, teisingai, Maryte, širdis labai naudingas organas. Už tai aš […]

Skaitykite toliau

Merginos klausimas…

Grįžta čiukčia namo, užeina į virtuvę, žmona valgyt daro. Čiukčia prieina prie šaldytuvo, atidaro, staiga jo veidas iš kvailai linksmo pasikeičia į kvailai piktą, prieina prie žmonos ir duoda jai į veidą. Ta nesupranta, bet vyrui nieko neatsako. Sekančią dieną grįžta čiukčia namo, eina virtuvėn, iškart puola prie šaldytuvo, atidaro, pažiūri į vidų, vėl prieina […]

Skaitykite toliau

Vyro ir draugužio pokalbis

Uošvė paskelbia geriausio žento varžybas. Vyriausias grįždamas namo mato, kad uošvė eketėje murkdosi. Ištraukia ją, parneša namo, apklosto patalais, įpila 100 g ir t. t. Rytą po langu naujutėlaitis „Audi“, po valytuvu kortelė“Geriausiam žentui. Uošvė“. Antrą dieną vėl uošvė eketėj, ją išgelbėja kitas žentas. Vėl antklodė, vaistai ir t. t. Rytą po langu naujas „Opel“, […]

Skaitykite toliau

Moteris erzina trys dalykai…

Kaimo kelyje automobilis pervažiavo antį. Vairuotojas išlipo, pakėlė paukštį, apsidairė ir klausia pakelėje stovinčios mergaitės: – Gal čia jūsų antis? – Panaši, bet mūsiškės ne tokios plokščios.   Per ekskursiją po Prancūziją vyras pro autobuso langą pamato statulą ir klausia: – Kas ten tokia? – Orleano mergelė. – Kodėl ją vadina mergele? – Nes ji […]

Skaitykite toliau

Kai sako, kad tu sustorėjai…

Važiuoja naktį taksistas, darbo nėr, tik žiūri – stabdo jį blondinė, apsirengusi brangiais kailiniais, dar nepraradusi prekinės išvaizdos. Sustojo blondinė, atsisėdo ant galinės sėdynės ir paprašė nuvežti į kitą miesto galą. Veža ją taksistas, pasižiūri į veidrodėlį, o ji – be kailinių ir tik su apatiniu trikotažu. Na, taksistas į veidrodėlį, į kelią, tik žvilgt, […]

Skaitykite toliau

Tave supažindino su didele žmonių kompanija…

Plaukia rusų karinis laivas neutraliuose vandenyse. Mato kapitonas, kad iš amerikiečių pusės pareina torpeda. Na, kurgi dėsis, išvengti gal tik koks 1 procentas. Pasišaukė savo laivo bocmaną ir sako: – Klausyk, bocmane, laivo jau vistiek nebeišgelbėsime, tu nueik ir padaryk taip, kad bent jau įgula nepanikuotų. Nueina bocmanas į denį, sušaukia visus matrosus ir sako: […]

Skaitykite toliau