Tėtis sakė:…

Gerbiamieji, šį vakarą daugelio tarptautinių konkursų laureatas ir žymus virtuozas mums pagros kelis kūrinius savo dieviškuoju smuiku! – Bet aš ne smuikininkas, aš pianistas, – šnibžda sumišęs muzikantas. – Gerbiamieji, – tęsia toliau pranešėjas, – mūsų svečias namuose paliko savo smuiką, todėl viską pagros pianinu, o juk tai dar sunkiau!

Skaitykite toliau