Kai mergina gatvėje užkalbina nepažįstamą vaikiną..

Dienos anekdotas: Mergina klausia savo vaikino: – Ką tu darytum, jei mes išsiskirtumėm? Vaikinas: – Tikriausiai grįžčiau pas savo buvusią. Mergina: – Skyrybos! Po kelių minučių pareina vaikinas. Mergina klausia: – Ko nori? Vaikinas: – Gi sakiau, kad grįšiu pas savo buvusią. Priimsi? Jeigu jau mergina pati nusprendė užkalbinti, tai vaikinas norėjo pasigirti viskuo kuo […]

Skaitykite toliau

Kai draugė nueina į aklą pasimatymą ir jai prireikia pagalbos..

Tokia jau ta aklų pasimatymų dalia… Niekada negali žinoti koks princas ateis su tavimi susitikti 😀 Vyras su žmona ateina pas kunigą: – Mums nusibodo gyventi kartu, prašome mus išskirti. Kunigas atsiverčia senovinę, sunkiais apkaustais pagražintą bibliją, pavarto ją, paskaito… Paskui užverčia, užsimoja ir kad tvos vyrui per galvą! Vėl užsimoja ir kad tvos žmonai! […]

Skaitykite toliau

Žiaurus merginos atsakymas..

Pats liūdniausias dalykas, kad bičas pagaliau prisiruošė pakviesti kažkur patinkančią merginą, o ji… O ji tai žiauri, ką daugiau pasakyti 😀 Stovi kelių inspektorius, žiūri – Land Cruiser lekia. Greitis – 200. Policininkas stabdo, mašina sustoja. Inspektorius prieina, prisistato. O pro langelį išlekia didelis kumštis ir trenkia policininkui per fizionomiją. Mašina nuvažiuoja. Atsigavęs policininkas apsidairo […]

Skaitykite toliau

Pasimatymas su negražia mergina..

Sutiko valstietis Dievą ir nuoširdžiai pasišnekėjo: – O Dieve, Tu mums toks geras – visko davei po du, tik šitą, patį smagiausią daikčiuką vieną. – Tai kiek gi norėtum tų smagiausių daikčiukų? – paklausė Dievas. – Nors penkiolika, – nesivaržydamas paprašė valstietis. – Gerai, tegul būna kaip nori, – atsakė Dievas. Ir valstietis pajuto, kad […]

Skaitykite toliau

Draugių pokalbis apie pasimatymą..

85-erių metų senuko daktaras paprašė tyrimams atnešti spermos. Padavė stiklinį indelį ir pasakė: – Jūs ramiai parsineškit namo ir atneškite rytoj analizams savo spermos. Kitą dieną senukas prisistatė pas daktarą su tuščiu indeliu. Kai daktaras paklausė, kas atsitiko, senukas papasakojo: – Žinot, daktarėli, pirmiausia mėginau dešine ranka – nieko… Paskui bandžiau kaire ranka – vis […]

Skaitykite toliau

Kvietimas užimtai merginai..

Kaimas, upės krantas… Saulutė leidžiasi. Ant upės kranto sėdi du apsirūkę draugeliai ir kaifuoja. Kažkur pasigirsta „Jeep Grand Cherokee“ riaumojimas, ir po kiek laiko privairuoja jis prie narkomanų. Iš džipo iššoka naujasis rusas: – Vyrai, kur čia brasta, kur negilu, pravažiuoti galima? Yra? Draugeliai choru: – Va, tiesiog čia, kur stovi ir važiuok! Naujas rusas […]

Skaitykite toliau

Pirmas pasimatymas su linksma mergina..

Sėdi du kaimo pijokėliai. Vienas: – Klausyk, o ką tipo reiškia, kai sako „sudeginti visus tiltus“ ? – Na, čia kai atsidarai dviejų litrų alaus pūslę ir išmeti kamštelį…   Atvažiavo šeima iš kaimo glūdumos į sostinę. Nuėjo pasikultūrint – baleto pažiūrėt. Žiūri, muzikos klausosi, baletas pačiame įkarštyje ir čia sūnus tėvo klausia: – Tėvai, […]

Skaitykite toliau

Kai paklausi ar merginai patinka vynas..

Vyksta saugos darbe kursai. Dėstytojas auditorijai: -Jūs – darbų vykdytojas statybose. Jūsų akyse, nuo pastolių nukrenta ir užsimuša darbininkas. Kokie būtų Jūsų patys pirmi veiksmai? Kursantai: -Iškviesti greitąją! -Iškviesti policiją! -Pranešti artimiesiems! ,- ir t.t. ir pan. Dėstytojas: -Klystate, gerbiamieji. Pirmiausiai – uždėkite lavonui šalmą ir saugos diržą, nes kitaip, policija atvažiuos Jūsų, o ne […]

Skaitykite toliau

Kai vaikinas kviečia su užuominomis..

Miškas…sėdi meška, staiga pašoka visa susinervinus ir sako: – Reikia ką nors primušt. Eina meška per miską, žiūri kiškis stovi, meška galvoja, kaip prie jo prisikabinti, kad galėčiau sumušti, prieina meška ir sako: – Kiški, ko be kepurės???? – sudaužė kiškį, dar galvą patrankė į kelmą, eina meška visa patenkinta galvoja : – Reikia dar […]

Skaitykite toliau