Pinigų skolinimas merginai..

Sėdi porelė vakare po alyvų krūmu mėnesienoje. – Ar matai tą mažą žvaigždelę danguje? – Aha, matau… – Ten tu… O ar matai ana didelę žvaigždę? – Matau… – Tai va ten aš esu. Po kurio laiko jis vėl klausia: – O matai va tas dvi žvaigždes didesnę ir mažesnę viena ant kitos? Ji viltingai […]

Skaitykite toliau

Kai vyras pasijaučia milijonieriumi..

Vyriškis, besiginčijęs su rašytoja (moterimi), pabandė paaiškinti apie vyrų pranašumus: – Bet juk dievas pirmiausiai sukūrė vyrą, o jau iš jo šonkaulio – moterį! – Žinoma, – sutiko rašytoja, – aš irgi pirmiausiai parašau juodraštį, o jau tada iš geresnių jo dalių kuriu knygas.   Vyras netikėtai grįžta namo. Žmona meilužį slepia po lova. Vyras […]

Skaitykite toliau

Kai pradedi draugauti su barakuda..

Važiuoja sūnus su tėvu per laukus, žiūri arklys ganosi, o arklio organas nukaręs iki žemės, sūnus ir klausia tėvo: -Tėveli, kas čia? Tėvas suglumęs, sako: -Žinai, sūneli, nei šis, nei tas. Kitą dieną sūnus važiuoja su mama pro tą pačią vietą,ir vėl arklys su nukarusiu organu ganosi, sūnus surinka: -Nei šis, nei tas. O mama […]

Skaitykite toliau

Sūnus bandantis išdurti tėvą..

Naujasis lietuvis suvažinėjo mentą. Žiūri – netoliese kapinės, tad įsimetė į bagažinę ir nuvežė. Duoda sargui 100$: – Būk žmogus, pakask draugą, mes neturime laiko laidotuvėms. Sargas patenkintas užkasinėja mentą, o naujasis lietuvis važiuodamas nuolat atsisukinėja, žiūri, ar tikrai užkasa. Taip ir nepastebi, kaip ant kelio iššoka kitas mentas ir ima stabdyti. Suvažinėja ir tą. […]

Skaitykite toliau

Kai draugas prašo nerealių pinigų..

Trys pijokėliai sukrapštė butelaičiui. Nusipirko, nubėgo už parduotuvės kampo… O ten – purvynas! Na, bet kai taip reikalas spaudžia, ką jau ten purvynai… Atkimšo butelaitį, stovi purvyne, rankos visiems dreba. Vienas gurkšt, kitas gurkšt, trečias gurkšt – leidžia buteilaitį ratuku per rankas. Po kelių ratukų buteliukas pradėjo eit prie pabaigos… Staiga vienas, ką tik gurkštelėjęs, […]

Skaitykite toliau

Rastos babkės..

Eina Raudonkepuraitė pas senelę, neša bandeles mamos keptas. Eina, eina, nieko blogo negalvoja ir staiga už nediduko kalnelio pamato vilką. Raudonkepuraitė išsigąsta, sustoja ir žiuri į vilką. Tas žiuri į Raudonkepuraitę. Pagaliau Raudonkepuraitė įsidrąsina ir klausia vilko: – Vilke, Vilke, o kodėl tokios dideles tavo ausys? Vilkas tik piktai dėbteli į Raudonkepuraitę ir netikėtai nubėga. […]

Skaitykite toliau

Pinigų plovimas..

Anatomijos egzaminas. Studentas piešia žmogaus kūną… Pradeda dėstyti, kas ir kaip. Staiga profesorius jį pertraukia: – Jaunuoli, manau, kad jūsų piešinyje trūksta vienos detalės… – Kokios? – Žinote… Na, kai jūs vaikštote su gražia mergina… Jūs pajuntate kažką… Suprantate, apie ką aš kalbu? – Taip… Studentas greitai pataiso piešinį ir atsisuka į profesorių. Tas pažiūri […]

Skaitykite toliau

Pinigai merginai..

Žodžiu, geria alkoholikai. Geria, geria tik staiga šalia jų skraidanti lėkštė nusileido ir ufonautas išlipo. Jis prieina prie chronių ir sako: -Aš – Tarantulas! Na, vienas alkoholikas atsisuko, pasižiūrėjo ir sako kitam: -Ipilk Tarantului. Po kiek laiko vėl ufonautas sako: -Aš – Tarantulas!! Na, chronius vėl savo draugui sako: – Ipilk Tarantului. Vėl po kiek […]

Skaitykite toliau