Kai žmona supyksta už 20 metų blogo..

Šefas pasikviečia sekretorę ir sako:
– Panele, man skubiai reikalingi keli nauji firmos aktai.
– Tuoj bus.
Sekretorė greit atneša ko prašyta. Po kelių minučių šefas vėl ją kviečia:
– Panele, man skubiai reikalingas lytinis aktas.
– Lytinis aktas kol kas neįmanomas dėl mėnesinių trugdžių, bet jį galima įforminti žodine forma arba atgaliniu būdu.

 

– Mielasis, kai mes susituoksime aš dalinsiuosi su tavim visomis tavo bėdomis ir problemomis.
– Bet aš neturiu jokių bėdų ar problemų.
– Tai aš ir sakau, kai susituoksime

Kai mergina užduoda kvailus klausimus..

27-07

Vyrą visiškai iškamavo tarakonai. Paklausė draugo, kaip juos išnaikinti. Draugas davė patarimą:
– Kai eisi miegoti apeik visus kampus ir garsiai kartok: jokio maisto čia nėra, jokio maisto čia nėra… Jie išgirs ir patys išeis.
Vyras taip ir padarė. Miega ir jaučia, kad kažkas jį judina. Uždega šviesą ir mato: visi tarakonai stovi prie lovos, o pats didžiausias sako:
– Kelkis, šeimininke. Mes tau pavalgyti atnešėm.

 

Rugsėjo 1 – oji. Pirma klasė. Mokytoja mokiniams:
– Vaikai, jūs pradėjote eiti į mokyklą, o čia reikia būti drausmingam ir per pamokas nekalbėti. Jei norėsite ko nors paklausti, pirmiausia pakelkite ranką.
Petriukas kelia ranką…
– Petriuk, nori kažko paklausti?
– Ne, tiesiog tikrinu kaip veikia sistema.

Kai žmona nori išsikraustyti..

16-01

Moteris-gydytoja negali užmigti: Jos galvoje ginčijasi sąžinė ir protas.
Sąžinė: “Negalima ramiai miegoti po to, kai buvai neištikima vyrui!”
Protas: “O tai čia žiūrint kokiam! Jeigu vyras pastoviai užsiėmęs, seksui jam niekados nepakanka laiko, čia ir šventoji sugriešys. Teisingai padarei, kad atsidavei pagundai… Mik užmik, mažyte…“
Sąžinė: “Neištikimybė neištikimybei nelygu! Mylėtis su pacientu – gydytojo etikos pažeidimas!”
Protas: “Taip, bet prisiminkim Petraitienė iš 25-tos poliklinikos. Ji reguliariai užsiimineja seksu su pacientais? Visi patenkinti, visiems gerai.”
Sąžinė nutyla. Moteris pasineria į miegą… Ir staiga, sąžinė įkyriu balsu sušnabžda: “Taip, bet Petraitienė – ne veterinarė…”

Kai tavo panelė supyksta..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

11-03

Mikalandželas tapo freskas siksto koplyčios palubėje užsirioglinęs ant pastolių. Į koplyčią ateina pagyvenusi moteriškaitė ir ima nuoširdžiai melstis. Mikelandželas nusprendžia pajuokauti ir griausmingu balsu prabyla iš aukštybių:
– Moterie, aš – Jėzus Kristus. Tuoj įvykdysiu stebuklą, ar tu pasiruošusi mano valios pasireiškimui?
Moterėlė meldžiasi toliau ir nekreipia dėmėsio.
– Ar tu girdi mane?! – dar garsiau šaukia Mikelandželas . – Tai aš, Jėzus Kristus, kalbuosi su tavimi!
– Nutilk tu, snargliau – staiga piktia suburba moteriškė, – duok su tavo motina pasišnekėti.

Kai mama parsiveža „dovanėlę“..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

23-08

Įdomūs faktai:

 

Jeigu zefyras trenktųsi į Žemę šviesos greičiu, jis sukeltų sprogimą, prilygstantį keliasdešimt vandenilinių bombų energijai.

 

Japonijoje mokiniai nelaiko jokių atsiskaitymų iki ketvirtos klasės, t. y. 10 metų amžiaus. Kodėl? Todėl, kad pirmus trejus nėra vertinamas vaiko mokymasis ar žinios, o yra mokoma gerų manierų ir vystomas jų charakteris. Tai reiškia, jog skiriamas dėmesys asmenybei, o ne žinioms.

Kai pykstiesi su savo mergina..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

13-03

Įdomūs faktai:

 

Restoranas, turintis didžiausią meniu, yra Mofarguru, esantis Vengrijoje. Jame galima užsisakyti net 1810 dalykų (patiekalų, gėrimų ir t.t.)!

 

Kanados Churchillio miestelio gyventojai palieka savo automobilius neužrakintus, kad praeiviai, sutikę baltąją mešką, galėtų pabėgti.

 

Grupė mokslininkų neseniai atliko tyrimą, rodantį, jog prisiminimai yra lengviau įsisavinami miego metu. Kuomet žmonės sužino naują informaciją, ji laikinai yra laikoma smegenų dalyje, vadinamoje hipokampu. Tačiau lieka didelė tikimybė, jog ši informacija bus pamiršta, kol ji nepateks į smegenų dalį, vadinamą neokorteksu. Vokiečių atlikti tyrimai parodė, jog informacija efektyviau perduodama iš laikinos saugojimo vietos į nuolatinę, kuomet žmogus miega.

Moteriška draugystė..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

04-03

Įdomūs faktai:

 

Greito maisto restoranų tinklas McDonald’s kiekvieną sekundę pasaulyje parduoda po 75 mėsainius.

 

Trečdalis žmonių populiacijos pažiūrėję saulės kryptimi nusičiaudi. Tai yra vadinama „šviesos čiaudulio refleksu“, kurio mokslas iki šios dienos dar nesugebėjo paaiškinti.

 

Kuomet Galileo zondas įskrido į Jupiterio atmosferą, jis keliavo 170 000 km/h greičiu. Tai yra didžiausias žmogaus sukurto objekto kada nors išvystytas greitis.

Kaip įvyksta konfliktai su moterimis…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

15-10

Skrenda erelis virš kalnų. Jam iš užpakalio išlenda kirminas ir klausia:
– Ereli, kokiam aukšty mes skrendam?
– 500m.
Po kiek laiko:
– Ereli, kokiam dabar aukšty skrendam?
– 800m.
Dar po minutėlės:
– Ereli, kokiam aukšty dabar?
– 1000m.
– Tu žiūrėk, ereli, neapsišik, nes mes čia su visa šeima pergyvenam…

Sprendimo būdas

Kategorija: Demotyvacijos | 0

01-05

Nusipirko bičas mėnesiui kelialapį į nudistų koloniją. Na prie įėjimo parodė ta kelialapį, jam sako:
– Prašome nusirengti ir eikite į teritoriją…
Nusirengė, įėjo… Vaikšto sau, dairosi – ir tada prieš save pastebėjo nenusakomo grožio merginą. Savaime suprantama vidurinė koja tuoj pat pakilo į agresyvų režimą. Mergina tuo metu prieina prie bičiuko ir sako:
– Jūs mane kvietėte?
– Ne…
– Jūs, matyt, naujokas… Tai va – čia taip priimta. jei pas vyrą šalia moters erekcija – skaitoma, kad jis ją pakvietė…
Tada ji paėmė jam už stovinčio daikto ir nusivedė į savo kambarį ir ten jie aistringai pasimylėjo. Po kurio laiko bičas, laimingas ir patenkintas, išėjo iš jos kambario ir nuėjo į dušą nusiprausti. Prausiasi, niuniuoja kažką – ir staiga garsiai garsiai pabezdėjo… Iš karto į dušo kambarį prisistatė toks didelis ir plaukuotas ambalas su dar didesniu stovinčiu prietaisu:
– Tu mane šaukei?
– Ne! Ne! …
– Aaa. Tu matyt naujokas…

Pykčiai su žmona…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

27-04-03

Vyrų vienuolyne atsirado jaunas naujokas ir paskyrė jį prie darbo senus manuskriptus ranka perrašinėti. Padirbėjęs ten kokią savaitę, atėjo jis sykį pas vienuolyno vyresnįjį:
-Tėveli, aš pastebėjau kad visi broliai perrašinėja manuskriptus ne iš originalų, bet iš senesnių kopijų. O jei kuris iš jų padarys klaidą, ji pasiliks raštuose amžiams!
Abatas ir sako:
-Mes originalus labai saugome, nes pats pagalvok – pergamentams po kelis tūkstančius metų. Menkiausia klaida gali padaryti nepataisomą žalą!
Ilgai juodu ginčijosi, bet galiausiai vyresnysis nusileido ir pasiuntė jaunesnį brolį į archyvą, kur buvo saugomi originalai. Tas nusileido į požemį, kur buvo saugomi dokumentai ir… dingo! Po savaitės sunerimę vienuoliai nusileidžia jo ieškoti, o tas, vargšelis, daužo galva į stalą ir šaukia:
-Ne, ne, ne!!!
-Broli, kas nutiko? – Klausia jo vienuoliai.
Tas pakelia į juos beprotiškai blizgančias akis ir sušnibžda:
-„Celebrate“! Originale buvo parašyta „Celebrate“ o ne „Celibate“!

1 2