Kai pagauna girtą prie vairo..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

14-06

Įdomus faktas:

 

Rusų inžinierius Levas Termenas (JAV žinomas kaip Leonas Thereminas) išrado vieną iš pirmųjų elektroninių instrumentų, pavadintą jo vardu – tereminą arba termenvoksą. Tai vienintelis instrumentas, kuriuo grojama jo neliečiant – išgaunamas tonas, panašus į styginius instrumentus ar net žmogaus balsą, priklauso nuo rankų padėties instrumento antenų atžvilgiu. Įkvėptas šio instrumento, Robertas Moogas vėliau sukūrė modulinį sintezatorių, o tai savo ruožtu tapo visos elektroninės muzikos ištakomis.
Tačiau Termenas nebuvo šventasis. Jis taip pat išrado labai sunkiai aptinkamą pasiklausymo prietaisą, JAV gavusį Daikto pavadinimą. 1945 m. pionierių delegacija JAV ambasadoriui Maskvoje padovanojo drožinį su įmontuotu Daiktu. Daiktas be priekaištų veikė iki pat 1952 m., kai slaptus amerikiečių pokalbius netyčia nugirdo britų radistai ir jis buvo rastas visoje ambasadoje atlikus nuodugnią kratą.

Kai kyla gyvybės ir mirties klausimas..

Kategorija: Anekdotai, Vizualiniai anekdotai | 0

23-03

Į komandiruotę išvykusiam vyrui viešbutyje tenka kambarys, kurio kitas gyventojas – moteris. Sugulus miegoti moteris nerimsta:
– Man karšta !
Vyriškis atsikelia ir atidaro langą.
– Man šalta, pasipiktinusi nenuovokumu taria moteris.
Vyriškis keliasi uždaryti langą. Moteris numeta nuo savęs patalą ir koketiškai taria:
– O argi tu negali su manimi kaip namie su žmona?
– Galiu. Kelkis ir uždaryk langą pati, karve !

 

Čiukčiaus klausia:
– Ką darai, grįžęs iš medžioklės?
– Myliu žmoną.
– O paskui?
– Dar myliu žmoną.
– O paskui?
– Nusiimu slides.

Sustabdytas policijos..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

01-07

Įdomūs faktai:

 

Šalčiausia Visatos vieta, kiek žinoma, egzistuoja ne kur kitur, o Žemėje. Mokslininkai laboratorijose gali pasiekti temperatūrą, kuri yra 0,000000001 K. Taigi, ji yra vos vos aukštesnė negu 0 K (−273.15°C), arba absoliutus nulis – žemiausia teoriškai įmanoma temperatūra, kurioje nutrūksta bet koks elementariųjų dalelių judėjimas. Taip pat mokslininkų tyrimai rodo, kad net šalčiausiose Visatos erdvėse, kur nėra nieko, yra šiek tiek šilčiau – bent keli kelvinai šilumos.

 

Australija turi 10 685 paplūdimius. Pakankamai, jog per dieną lankydami vieną paplūdimį užtruktumėte 29 metus.

Kai pareigūnas paprašo pūsti

Kategorija: Demotyvacijos | 0

09-01

Anekdotai:

 

Penktoje klasėje mokytojas klausia vaikų, kas labiausiai jaudina vyrą. Iš pirmo suolo atsistoja Petriukas ir sako:
-Niekas taip nejaudina vyro, kaip nuogas moters kūnas.
Mokytojas susinervavo ir šaukia:
-Lauk iš klasės ir rytoj be tėvo neateik.
Rytoj ateina mokytojas ir žiūri – sėdi Petriukas paskutiniame suoje ir be tėvo.
Mokytojas klausia, kodėl Petriukas vienas, be tėvo, ir dar paskutiniame suole sėdi. Petriukas atsako:
-Tėvas sakė, kad jei tavo mokytojo nejaudina nuogas moters kūnas, vadinasi jis yra pydarasas ir reikia nuo jo laikytis toliau.

 

Nutarė Petriuko tėvai pasimylėti. Bet Petriukas vis namuose trinasi, niekur eiti nenori. O butas – vieno kambario. Na, tėvai ir sugalvojo klastą – liepė eiti Petriukui į balkoną, ir pasakoti, kas vyksta kieme. Na, ir pasakoja Petriukas, balkone stovėdamas:
– Vat bobulės kokios tai šnekasi… Santechnikas Vasia girtas į kiemą išlindo… Antanaičiai dulkinasi…
Petriuko tėvas iš kambario:
– Palauk, palauk, o iš kur tu tai žinai? Tu juos matai?
Petriukas atsako:
– Ne, tiesiog Onutė balkone stovi…

Kai Policija nukerta dėl greičio..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

16-02

Mokytoja skundžiasi Petriuko tėvui:
– Jūsų sūnus taip nupiešė ant suolo musę, kad aš ranką atmušiau.
– Tai dar niekis. Jis neseniai vonioje krokodilą nupiešė, tai aš pro nupieštas duris išlėkiau iš ten. O aną savaitę ant tvoros nupiešė alaus kioską, tai sau kaimynu dvi valandas stovėjome ir laukėme, kol atidarys.

 

Petriukas:
– Tėveli, noriu, kad nupirktum man tikrą automatą.
– Automatą? Tu ką, išprotėjai?
– Neišprotėjau, tėvai. Nupirk man tikrą automatą!
– Nekalbėk kvailysčių, arba aš tuoj supyksiu.
Tuomet Petriukas pradeda trepsėti kojomis ir stūgauti. Tėvas mosteli jam per sprandą.
– Užknisai mane jau! Ir apskritai, kas čia vadovauja?
– Tu, – verkdamas atsako Petriukas, – bet jeigu aš turėčiau automatą…

Kai policija pagauna be diržo…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

08-09

Pirkėjas parduotuvėje klausia,ar galėtų įsigyti revolverį.
-Kokios sistemos pageidaujate?
-Tai kad nelabai žinau… Na, penkiems žmonėms…

 

Numirė kūdikėlis. Ateina kūdikėlis prie dangaus vartų, jį pasitinka Šv Petras. Šis pažiūri į kūdikėlį, palinguoja galva, išsitraukia sparniukus ir taria:
– Imk sparnelius, būsi angeliukas.
Numirė dar vienas kūdikėlis. Ateina prie dangaus vartų. Šv Petras atsidūsta, paglosto galvelę, išsitraukia sparniukus ir taria:
– imk sparnelius, būsi angeliukas…
Numirė kūdikėlis afrikoje. Ateina prie dangaus vartų. Šv Petras paglosto galvelę, išsitraukia sparniukus ir taria:
– Imk sparnelius, būsi šikšnosparnis