Kai tėvas nusprendžia pajuokauti…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

17-04

Gūdi Rusijos provincija, patrulinis postas prie įvažiavimo į kaimelį. Milicininkas susistabdo nuliova mersą, o ten penki „pacanai“ plikom galvom, ginkluoti, kaip reikiant įmetę. Išvaro visus iš mašinos, atima ginklus, paduoda kibirą ir liepia masturbuotis. Tie tik blia, nx ir t. t., tuoj mes čia tave! Mentukas pradeda ramiai segtis ginklo dėklą. Vyrai žiūri, kad reikalas rimtas, nubėga už krūmo, pasmauko ir gražina kibirą. Mentukas dirsteli – mažai, dar varykit. „pacanai“ vėl pradeda „mes čia tau taip ir taip padarysim“, o mentukas ramiai sau ginklą išsitraukia. Na, vyrai vėl čiumpa už kibiro, ir į krūmelius, grįžta uždusę ir pikti. Mentukas vėl dirst – dar mažai, davai dar smaukot ir nutaiko pistoleta į „pacanus“. Nu, nėr kur dingt – trečia kartą vyrai į krūmus. Grįžta nusikalę, sunkiai bepaeidami, nuvargę… Mentukas paima kibirą, pasižiūri, po to pažiūri link kaimo – na va, gimtasis kaime, dabar gali ramiai miegot.

Gero tėvo išradingumui…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

17-01

Kaimynas klausia kaimyno:
– Ką veiki namie?
– Muses gaudau, – atsako šis. – Ką tik užmušiau penkias: dvi vyriškos ir tris moteriškos giminės.
– Iš kur tai žinai?
– Dvi sėdėjo ant degtinės butelio, o trys – ant veidrodžio.

 

Girtuoklis ateina į vaistinę ir sako:
– Ponia, duokite man, prašau, litrą medicininio spirito…
– O receptą jūs jam turite? – klausia vaistininkė.
– Ech, – atsidūsta girtuoklis, – turėčiau aš receptą, pats pasidaryčiau…

Neištikimas tėvelis

Kategorija: Demotyvacijos | 0

14-06

Egzaminas medicinos universitete.
Dėstytojas:
– Kokias funkcijas atlieka raumuo Musculus Greamaster?
Studentas:
– Tai raumuo, kuris pakelia sėklides.
Profesorius:
– Teisingai. O kokias funkcijas jis dar atlieka?
Studentas:
– Tiksliai nežinau, bet jeigu jį prispaustume su durimis, tai tas raumuo išsprogdina akis, atveria burną ir priverčia balso stygas nežmoniškai klykti…

Linksmas tėtukas

Kategorija: Demotyvacijos | 0

03-02

Vyras sako savo žmonai:
– Kodėl tu niekada nedejuoji kada mes mylimės?
– O reikia? – klausia žmona, – Na aš galiu, tu tik pasakyk kada.
Mylisi… Žmona klausia:
– Ar jau dejuoti?
– Dar ne, – atsako vyras.
– Ar jau?
– Na dabar dejuok!
– Na ir gyvenimėlis… Kaimynė su nauja mašina važiuoja, o aš vis su ta pačia gelda… Kailiniai baigia nuplikti, jau nekalbant apie batus praėjusio šimtmečio, man jau gėda ir į gatvę išeiti…

Iš kur atsiranda vaikai?

Kategorija: Demotyvacijos | 0

27-06

Apkarpė durnynui biudžetą, tai vadovybė nusprendė kuo daugiau durnių išrašyt. Taigi nusprendė patikrint kuriuos gali į laivę išleist. Sudarė komisiją, pakviečia pirmą durnių ir klausia:
-Kiek bus 3 kart 3?
-Antradienis.
Komisija užsirašo, kviečia sekantį durnių:
-Kiek bus 3 kart 3?
-276.
Ką gi ir šio durniaus nepaleidžia. Pasikviečia trečią:
-Kiek bus 3 kart 3?
-9.
-O kaip tu čia suskaičiavai?
-Ogi padalinam antradienį iš 276 ir gaunam 9.

Kai paprašai tėvo nupirkti automobilį…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

22-03

Lėktuvu skrenda poručikas Rževskis, kažkokia vokietė ir anglas. Sugenda lėktuvo variklis, paaiškėja, kad parašiutas – tik vienas. Rževskis griebia už parašiuto ir greitai ima jį prisiseginėti. Anglas pasipiktina:
– Rževski, mūsų tarpe yra moteris!
– Ką… Ėėė… Moteris? Hmmm… Manote, kad suspėsim? Vaikinas ir mergina po audringos nakties, praleistos merginos bute. Vaikinas atsikelia ir jau ruošiasi eiti, bet pastebi kažkokio vyriškio nuotrauką:
– O kas čia toks?
– Brangusis, nenoriu apie tai kalbėti, tai buvo seniai…
– Na, pasakyk, aš noriu žinoti.
– Mmmm… Supranti, tai aš… Anksčiau…

Žiaurus tėvas

Kategorija: Demotyvacijos | 0

21-08

Kelyje avarija. Į šipulius sudaužyta mašina, guli negyvi vyras ir moteris. Aplinkui strikinėja liūdna liūdna šimpanzė. Aplinkui vaikšto policininkai. Vienas pažiūri į beždžionę ir sako:
– Gaila, kad tu nemoki kalbėti…
Šimpanzė liūdnai palinksi galva.
– Tai gal tu supranti, ką aš kalbu?
Šimpanzė energingai palinksi galva, tipo supranta.
– Ar jie gėrė? – Klausia policininkas.
Šimpanzė palinksi galva.
– O ką jie dar darė?
Šimpanzė pavaizduoja rūkymą ir ima smarkiai vartyti akis.
– Jei rūkė? Žolę?
Šimpanzė palinkčioja galva.
– O ką jie dar darė?
Šimpanzė atkiša lūpas kaip bučiuodamasi ir padaro keletą nepadorių judesių.
– Tai ką, jie bučiavosi ir mylėjosi? – Klausia apstulbę policininkai.
Šimpanzė energingai palinkčioja galva.
– O ką tada darei tu?
Šimpanzė pavaizduoja vairavimą…

Žodžiai, kuriuos svajoja išgirsti kiekviena moteris…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

18-02

Nueina tevas su 6 – šeriu metu sunum pas kaimyna pirkti karvės. Nuėjas pas kaimyna tėvas paglostė nugara, patapšnojo per šonus ir palietė tešmenį. Nusipirko žmogus ta karve ir vedasi namo. Pakeliui sūnus klausia tėveli, o kodėl tu karvei nugara glostei?
– Nugara glosčiau ir šonus patapšnojau, nes tikrinau ar karvė nesibaido, o tešmenį paliečiau, nes tikrinau ar nesispardo.
Kita diena tėvas skaldo malkas ir mato, kad sūnus atbėga.
Sūnus – tėveli kaimynas mama perka! Tėvas – kaip kaimynas gali pirkti mama? Sūnus – iš pradžiu jis nugara paglostė paskui šonus patapšnojo, o dabar jau ir tarp klyno pradėjo, o mama tai nesispardo!!!!

Tėvo patarimo…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

12-03

Suvalkietis, lankydamasis mūsų mieste, užsuko pas savo gerą pažįstamą, atsisėdo prie šventinio stalo, sušveitė dvi porcijas cepelinų, keturias porcijas deserto, išgėrė butelį sauso vyno, du puodelius juodos kavos su grietinėle. Paskui išsidrėbė minkštame fotelyje ir užsirūkė. Visą laiką jį stebėjąs šeimininkas neištvėrė ir paklausė:
– Pone Stanislovai, kada tamsta pas mus buvai paskutinį kartą?
– Paskutinį kartą? – mieguistu balsu paklausė suvalkietis. – Kad neprisimenu…
– Tai aš tamstai priminsiu… Kaip sykis – šiandien.
*Pakelkime taures už svečius, kurie mus aplanko paskutinį kartą. *

Kai labai reikia automobilio

Kategorija: Demotyvacijos | 0

06-08

Po automobilių stovėjimo aikštelę šlaistosi girtas vyras su raktais rankoje. Jį pastebi policijos pareigūnas ir priėjęs klausia:
– Ko jūs ieškote?
– Nu savo mašinos… ik…
– Kur jūs ją matėte paskutinį kartą?
– Hm… Na ji buvo visai čia – kitame mano rakto gale…
Policininkas supratęs, kad su vyru kalbėtis, kai jis tokios būsenos – bergždžias reikalas liepia jam išsikviesti taksi ir važiuoti namo. Tada jau beveik nusisukdamas pastebi atsegtą jo kelnių užtrauktuką:
– Jūsų užtrauktukas atsegtas, – įspėja vyrą policihninkas.
Vyras nuleidžia galvą dirsteli į savo užtrauktą ir pasibaisėjimo kupinu balsu sušunka:
– Pareigūne, kažkas pavogė mano merginą!!!

1 9 10 11 12 13 14