Proto knisimas..

07-03

Petrą aplankė mama ir liko pietų. Užkandžiaujant motušė pastebėjo, kad mergina, su kuria Petras atseit nuomojasi butą, yra pernelyg graži. Motinėlė jau senokai įtarė, kad tarp sūnaus ir kambario draugės vyksta kažkas daugiau nei tik nuomininkų santykiai. Perskaitęs motinos mintis Petras ryžosi imtis iniciatyvos:
– Mama, žinau ką tu galvoji, tačiau Rasa ir aš tik kartu nuomojamės butą.
Praėjus savaitei Rasa ir sako Petrui:
– Po tavo mamos apsilankymo negaliu rasti sidabrinio samtelio. Negi taviškė jį nušvilpė?
Petras prisėdo, pasikankino ir parašė mamai laišką: “Brangi mamyte, netvirtinu, kad tu iš mano buto paėmei padažo samtį, lygiai kaip ir neteigiu jog tu jo nepaėmei, tačiau faktas kaip blynas, kad po tavo apsilankymo jis dingo.”
Po kelių dienų Petras gauna iš mamos laišką: “Mielas sūneli, aš netvirtinu kad tu miegi su Rasa, lygiai kaip ir neteigiu, kad tu su ja nemiegi. Tačiau faktas kaip blynas – jei ji miegotų savo lovoj, seniai butu radusi tą samtį…”

Kai blondinė laiko vairavimo egzaminą..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

14-06

Mama savo sūnui:
-Petriuk, nekramtyk nagų.
po 10 minučių
-Petriuk, nekramtyk kojų nagų.
po 10 minučių
-Petriuk, nekramtyk senelio kojų nagų.
po 10 minučių
-Petriuk, išlipk iš karsto
po 10 minučių
-Petriuk, leisk duobkasiams užkasti duobę. Giminės jau visi išsiskirstė…

 

Žmona sako vyrui:
– Karoli, mes turime pradėti taupyti.
– Ir kaip tu tai įsivaizduoji?
– Visai paprastai. Tu nustosi vaikščioti po barus, o aš atpratinsiu tave rūkyti.

Mama – geresnė vairuotoja..

Kategorija: Demotyvacijos | 0

27-03

Įdomūs faktai:

 

Robinas Williamsas filmavimo aikštelėje mėgdavo improvizuoti ir jam tai labai sekdavosi, todėl kai kurie scenarijų autoriai scenarijuose specialiai palikdavo spragų, kad Williamsas galėtų improvizuoti.

 

Kartą vienas vyras įsmuko į Paris Hilton 30-ojo gimtadienio vakarėlį, pavogė jos 3200 dolerių vertės tortą ir atidavė jį Los Andželo benamiams.

 

Japonų jūreivis Chunosuke Matsuyama 1784 metais išsiuntė žinutę butelyje, kad jo laivas sudužo. Butelis su žinute 1935 metais buvo išplautas į krantą jo gimtajame kaimelyje.

Tas jausmas, kai prieš eidamas miegoti..

Kategorija: Apie automobilius, Demotyvacijos | 0

08-01

Moteris užeina į kilimų parduotuvę:
– Norėčiau kokio nors kilimo vaikų kambariui, kuo praktiškesnio. Gal galėtumėte ką nors patarti?
– O kiek vaikų turite?
– Šešis.
– Na, praktiškiausia būtų kambarį asfaltuoti…

 

Mokytoja klausia vaikų, ką reikia daryti prieš einant miegoti. Vaikai tyli, nes nė vienam neateina į galvą, kad mokytoja norėtų išgirsti, jog reikia valytis dantis.
– Petriuk,- mėgina užmegzti pokalbį mokytoja,- ką tavo tėvai veikia prieš miegą?
– Jūs tai žinote, ir aš žinau,- atsako Petriukas,- bet ar tikrai turime demoralizuoti šiuos nekaltus vaikus?

Žmonių pareigos automobilyje

Kategorija: Demotyvacijos | 0

28-04

Sėdi čiukčius ant Čiukotkos jūros kranto ir žvejoja. Staiga išneria amerikiečių povandeninis laivas:
-Čiukčia, mes kur?
-Čiukotkoj.
Laivo kapitonas garsiai:
-Kursas 245.
Laivas ir nuplaukė. Po kurio laiko išneria rusų povandeninė valtis:
-Čiukčia, amerikiečių laivo nematei?
-Mačiau, nuplaukė kursu 245.
-Čiukčia, tu negudrauk, tu pirštu parodyk!

Blondinė vairavimo egzamine

Kategorija: Demotyvacijos | 0

30-06

Kavinėje kalbasi Bušas ir Putinas, ir tariasi kaip pradėti trečiąjį pasaulinį karą. Staiga į kavinę užeina jaunuolis, pamato prezidentus, prisėda šalia ir klausia Bušo:
– Na, tai ką planuojat?
– Na, galvojam nužudyt 140 milijonų irakiečių ir vieną blondinę dideliais papais.
Jaunuolis susigraudina ir taria:
– O tai kam žudyt blondinę dideliais papais?
Bušas atsisuka į Putiną ir sako:
– Juk sakiau, kad tie 140 milijonų irakiečių niekam nerūpės!

Originaliausias būdas…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

09-02

Mirė žymus kardiochirurgas. Į laidotuves susirinko visi žymiausi medikai pagerbti velionio. Paskutinis atsisveikinimas, giminės rauda, uždengia karstą. Ant sienos padaryta didžiulė stilizuota širdis. Staiga ji prasiveria ir karstas lėtai išliaužia į ertmę. Gražu, simboliška, visi nubraukia ašaras. Staiga pasigirsta juokas, visi atsisuka į kaltininką. Arčiau esantys klausia: -Kas jums, kolega? -Nieko, nieko, aš tik savo laidotuves isivaizdavau. -Ir kas čia juokingo? -Na, kolegos, aš juk ginekologas.

1 2