Vyro reakcija kai sužino, kad žmona pagimdė trynukus..

Dienos anekdotas:

Orkestro repeticijoje, dirigentas burba nepatenkintas mušamaisiais:
– Jeigu žmogus visiškai negali groti jokiu instrumentu, jam duoda dvi lazdeles ir padaro būgnininku!
Iš orkestro teatrališkas šnibždesys:
– O jeigu žmogus ir to nesugeba, iš jo vieną lazdelę atima ir jis tampa dirigentu!


Tėvas, motina ir sūnus iš vidurio kaimo glūdumos pirmąkart atvažiuoja į didmiestį… Vaikščioja po didžiulį prekybos ir pramogų centrą. Motina nueina į maisto skyrių, o tėvas su sūnum vaikštinėja kur papuolė. Jų žvilgsnį patraukia keistos durys sienoje. Prie tų durų prieina sena sena šluba raiša bobutė. Virš durų degantis skaičius „10“ ima mažėti – 9___8___7___6 ir t.t. Kai užsidega skaičius „1“ prasidaro durys į kažkokią dėžę, senutė įeina ir durims užsidarius skaičius vėl ima didėti… Didėja iki dešimties, po to vėl ima mažėti… iki vieneto… Prasiveria durys ir iš tos pačios dėžės išeina įspūdingų formų blondinė… Tėvas su sūnum žiūri netekę žado… Staiga tėvas atsičiūchinęs ir visu balsu subliauna:
– Motiną čia atvesk greitai…