Paliktas langas..

75-erių metų senuko daktaras paprašė tyrimams atnešti spermos. Padavė stiklinį indelį ir pasakė:
-Jūs ramiai parsineškit namo ir atneškite rytoj analizams savo spermos.
Kitą
dieną senukas prisistatė pas daktarą su absoliučiai tuščiu indeliu. Kai
daktaras paklause, kas atsitiko, senukas papasakojo:
…-Žinot,
daktarėli, pirmiausia mėginau dešine ranka – nieko…. Paskui bandžiau
kaire ranka – vis tiek nieko… Tada paprašiau žmonos, kad padėtu: jinai
bandė dešine ranka, paskui kaire ranka – vis tiek nieko… Paskui
mėgino burna – pirmiausia su dantimis, paskui išsiėmus dantis – vis tiek
nieko. Mes netgi pasikvietėm kaimynę – ji irgi bandė: pirmiausia abiem
rankom, paskui pažasty, paskui suspaudus tarp keliu – vis tiek nieko….
Daktaras buvo šokiruotas:
-Jūs dar pasikvietėt kaimynę ?!?!…
-Aha, – atsakė senukas, – Bet taip niekas iš mūsų ir nesugebėjo atidaryt to prakeikto stiklainio…

Žiemos taisyklė…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

09-04

Ateina studentas egzamino laikyti ir be kalbų deda ant stalo butelį konjako.  – Patenkinamai, – pasako dėstytojas.  Studentas prie pat deda saldainių dėžę:  – Gerai. 
Ant saldainių dėžės dedamas labai brangus, inkrustuotas tušinukas.  Dėstytojas: 
– Puiku, – ir rašo pažymį.  – Taip, dabar reikia fiziką išlaikyti, – sako studentas dėdamas viską į krepšį…

Kai vaistininkė pasisiūlo…

Kategorija: Demotyvacijos | 0

29-01

Virtuvėje tyliai atsidaro šaldytuvo durys ir išlenda didelė, riebi pelė. Ji persimeta per petį dešrelių virtinę, pasiima gabalą sūrio, lašinių ir neskubėdama patraukia prie savo urvelio. Prie urvelio stovi pelėkautai su pamauta apdžiūvusia duonos plutele. Pelė paniekinamai žvilgteli į tuos pelėkautus ir pareiškia:
– Garbės žodis, kaip kokie maži vaikai…

1 2