Žmonių reakcija kai pagrobia seimo narius..

Ateina Petriukas pas tėvelį ir klausia:
– Tėveli, o kaip aš atsiradau?
Tėvas iš kart nepasimeta:
– Na, matai, Petriuk, mes su tavo mamyte labai mylim vienas kitą ir eidami vieną naktį miegoti pasidejom dubenį su vandeniu po lova, iš ryto atsikelėm, o ten tu buvai tam dubeny.
Na Petriukas pasiima sesutę už rankos, paguldo į lovą, pasiima dubenį, pripila vandens ir pats atsigula. Na iš ryto atsikelia, o dubeny tarakonas plaukioja, na jis pasiima tą tarakoną ir ašarodamas pas tėvus į miegamąjį užeina:
– Tėti, užmušk išsigimėlį, man kaip tėvui ranka nekyla.